Archive

Monthly Archives: Luty 2020

CAE 5/2012

CAE 5 TEST 2 Travelling without a camera To reassess – ponownie rozważyć Paraphenalia – przybory, akcesoria Burden – ciężar, brzemię To gamble – ryzykować Spare – zapasowy Conjuction – połączenie Celluloid…

Read more...

Log In

Create an account