CAE 1 updated 2015

CAE 1 updated 2015

TEST 1

Jean Piaget p5,p14

1.prodigy – wyjątkowy talent,geniusz;cud,cudo
2.to develope fascination for
3.access – dostęp
4.sighting – sytuacja,w ktorej coś jest widziane,dostrzeganie z daleka
5.to launch on a path – wejść na ścieżkę
6.doctorate in – doktorat z
7. conviction – skazanie;przekonanie
8.to evolve – rozwijać się,ewoluować,zmieniać się
9.to pore over – ślęczeć nad
10.succinctly – treściwie,lakonicznie,zwięźle
11.barely – ledwie,zaledwie
12.utterance – wypowiedź,wyraz,wyrażenie,sformulowanie
13.renowned – sławny,głośny,słynny
14.physicist – fizyk
15.to deem -.sądzić,uważać,uznać kogoś za
16.cognitive – poznawczy,kognitywny
17.to come into being – powstać,zaistnieć,uformować
18.to champion – opowiadać się za czymś
19.pervasive – wszechogarniający,wszechobecny
20.to revere – szanować,czcić
21.vessel – naczynie;statek
22.contribution to – wkład w
23.relevant – istotny
24.regardless – bez względu na,pomimo
25.gender – płeć;rodzaj(np.żeński);rozmnażać,hodować
26.comparable – porównywalny
27.scrupulous – skrupulatny,dokładny,staranny;uczciwy,sumienny
28.coherent – spójny
29.framework – struktura,szkielet;kontekst;model(w teorii naukowej)
30.explanatory – objaśniający,tłumaczący
31.ingenuity – pomysłowość
32.to stand sb in good stead – przynieść komuś korzyść;przydać się
33.core – rdzeń,istota,sedno
34.to acquire knowledge – zdobyć wiedzę
35.to shed light – rzucić światło
36.contentious – kontrowersyjny;kłótliwy
37.vigorously – energicznie,z wigorem
38.intrinsic – nieodłączny,wrodzony,wewnętrzny
39.ingeious – pomysłowy
40.disparity – odmienność,różnica,dysproporcja
41.unprecedented – bezpreedensowy,niespotkany
42.to lay the basis – połoźyć podwaliny
43.the body of knowledge – zbiór wiedzy
44.flawed – błędny,wadliwy

The role of advertising in society today p6,p16

1.all-pervasive – wszechobecny,przenikający wszędzie
2.assessment – ocena,oszacowanie,wycena
3.ailment – choroba,niedomaganie
4.infinitely – nieskończenie,o wiele/gorszy,lepszy/
5.problematic – skomplikowany,problematyczny
6.impair – zaszkodzić,pogorszyćływać ujemnie
7.broadband – szerokopasmowy
8.evident – ewidentny,oczywisty
9.to raise expectations
10.inevitable – nieunikniony,nieuchronny
11.imply – implikować, oznaczać, zawierać znaczenie, zakładać
12.underestimate – zaniżać ocenę,nie doceniać
13.subliminal – podprogowy,podświadomy
14.to fall prey – paść ofiarą
15.complex – złożony,skomplikowany
16.deception – oszustwo
17.dubious – wątpliwy
18.complex – złożony,skomplikowany
19.to benefit from – odnieść korzyść z
22.objective – cel;obiektywny
23.confirm – potwierdzić,zatwierdzić
24.purchase – nabyć
22.the bottom line – rezultat,wynik
23.crucial – zasadniczy,ważny
24.foreseeable – do przewidzenia
25.to favour – faworyzować
26.prosperity – dobrobyt,
27.device – urządzenie
28.sedentary – siedzacy/o trybie życia/
29.undermine – podkopać
30.inadequacy – nieścisłość,niedowartościowanie
31.inferior – niższy,gorszy;podwładny
32.reliable – wiarygodny
33.enabling – dajacy upoważnienie,pełnomocnictwo
34.sensible – rozsądny
35.underhand – oszukańczy,podstępny
36.to confuse – zdezorientować;speszyć
37.on the extent – w zakresie
38.self-eseeem – poczucie własnej wartości
39.regarding – jesli chodzi o,co do

Secrets of the deep p7,p18

1.to shed light on – rzucac swiatło na
2.to tag – oznaczyć
3.abrupt – ostry,nagły,szorstki
4.to establish – ustanowić,założyć/firmę/
5.primary – główny,podstawowy
6.initially – początkowo
7.to map – sporzadzać mapę
8.to resemble – przypominać/coś,kogoś/
9.dart – strzałka,rzutka
10.spear gun – kusza
11.to tether – przywiązać
12.to tow – holować
13.dorsal fin – płetwa grzbietowa
14.to come off- zejść,sprać się,odpaść;dojść do skutku
15.due – prosto /due north – prosto na Północ/
16.fissure – pęknięcie,szczelina
17.rift valley – rów tektoniczny
18.divergence – rozbieżność,narastanie różnic;dywergencja
19.plate – płyta
20.conversely – odwrotnie,na odwrót
21.juvenile – młodociany osobnik;nieletni małoletni,młodociany
22.astounding – zdumiewający,wprawiający w oslupienie
23.to perceive – postrzegać
24.unresolved – nierozwiązany
25.to reverse – odwracać,zmieniać;cofać
26.trench -rów
27.margin – margines;różnica,przewaga;marża;nadwyżka;krawędź,brzeg
28. to emit – wydawać,emitować
29.distinct – wyraźny,widoczny,zdecydowany,odrebny
30.to rip off – ukraść,zedrzeć

The Rise of Home Working p8,p21

1.telecommuting – telepraca;pracowanie zdalne
2.flexible – giętki,elastyczny
3.to operate – obsługiwać/np.maszynę/
4.to wield – dzierżyć,trzymać
5.to get/climb/jump on the bandwagon -wykorzystywać koniunkturę, poddać się modzie, zacząć robić to, co wszyscy
6.disabled – niepełnosprawny
7.obliged – zobowiązany
8.likely – prawdopodobny,przypuszczalny;prawdopodobnie,przypuszczalnie
9.to persuade – namawiać,przekonywać
10.to cut down on – redukować,ograniczyć
11.vastly – daleko,bez porównania
12.proponent – rzecznik,orędownik
13.to be down to somebody – należeć do czyjejś odpowiedzialności,być efektem czyichś działań, należeć do czyichś obowiązków
14.to hang on to – kurczowo się trzymać;poczekać
15.maternity leave – urlop macierzyński
16.downtime – okres przestoju
17.recruitment – nabór
18.moderate – umiarkowany
19.estimate – oszacować,ocenić
20.in line with – w parze z czymś,zgodnie z czymś
21.bonus – dodatek,premia
22.diverse – wieloraki,różnorodny
23.carer – opiekun
24.remote – odległy
25.attitudinal – odnoszący się do postawy lub nastawienia
26.to hole up – zaszyć się,schować się
27.to come up with – znależć coś/np.rozwiązanie/
28.measures – środki,działania
29.productivity – wydajność, efektywność, produktywność, zdolność produkcyjna
30.to abuse – nadużycie,zniewaga, obraza;nadużywać (np. alkoholu, narkotyków)
31.to get away – odejść,wyjść,wyrwać się (np. z nudnego spotkania);wyjechać na wakacje;uciec
32.underling – podwładny, sługa (użyte lekceważąco)
33.urgent – pilny
34.enquiry – zapytanie, list z zapytaniem,dochodzenie, śledztwo;zapytanie, prośba
35.to be on call – być pod telefonem,być do dyspozycji
36.proximity – sąsiedztwo, bliskość
37.labour force – siła robocza
38.to match expectations
39.retention – zachowanie, zatrzymanie, utrzymanie (np. tytułu);zastój, retencja, zatrzymanie (np. moczu);pamięć,zachowanie w pamięci
40.obstacle – przeszkoda
41.advisability – stosowność,celowość (cecha sprawiająca, że coś jest godne polecenia)
42.excessive – nadmierny,wygórowany
43.expenditure – rozchód, wydatki;wydatkowanie (wydawanie pieniędzy)
44.premises – parcela z zabudowaniami,teren,nieruchomość

TEST 2

Howard’s Career as a Palaeontologist p5,p36

1.intrest rates – stopy procentowe
2.mortgage – hipoteka
3.merely – zaledwie,jedynie,tylko
4.feasible – prawdopodobny,realny,wykonalny
5.chalet – domek letniskowy,dom w stylu alpejskim;domek w górach
6.cautius – ostrożny
7.thus – stąd,tak więc,dlatego
8.dank – zimny,wilgotny
9.coiled – skręcony (np. w sprężynę)
10.fossil – skamieniałość,wapniak
11.spectacular – widowiskowy
12.to turn sb’s back on – ignorować coś,nie zwracać uwagi na coś;odmówić komuś pomocy
13.to be drawn to – pociągać kogoś,interesować
14.ultimate – podstawowy,fundamentalny,najwyższy
15.antiquity – starożytność;starość;zabytek
16.against all odds – pomimo przeciwności
17.to derive – czerpać(np.przyjemność),odnosić(korzyści);pochodzić,wywodzić się
18.doctoral thesis – doktorat
19.self-esteem – poczucie własnej wartości
20.to deserve – zasłużyć
21.objective – cel,obiektywny
22.uncompromising – bezkompromisowy
23.appointment – umówione spotkanie;mianowanie,nominacja;posada,stanowisko
24.to chair – przewodniczyć,prowadzić
25.a row – awantura,kłótnia
26.inattention – nieuwaga,niedbałość
27.on the panel – w zespole
28.protege – protegowany
29.evident – ewidentny,oczywisty,jasny
30.favouritism – protekcja,faworyzowanie,wyróżnianie
31.fervently – żarliwie
32.to oppose – sprzeciwić się
33.chagrined – rozgoryczony
34.to captivate – zauroczyć,zniewolić,urzec
35.to contrast – porównać
36.orderly – zdyscyplinowany,zorganizowany,regularny;spokojny/demonstracja/
37.to pursuit – ścigać
38.a course of action – kierunek działania
39.to teem – obfitować
40.narrative – relacja,narracja
41.briefcase – aktówka,teczka
42.to fume – gotować się ze złości,być wściekłym
43.explanatory – wyjaśniający
44.to postpone – odłożyć coś na później
45.appropriate – odpowiedni,stosowny,właściwy
46.restorative – wzmacniający,pokrzepiający
47.to dismantle – demontować,rozbrajać;pobyć się/organizacji/
48.benevolent – dobroczynny;dobrotliwy,łaskawy,życzliwy
49.fortnight – 2 tygodnie
50.to pull out – wyjeżdżać,opuszczać;wycofać się,oddalić się;wyciągnąć
51.to gratify – radować,cieszyć;wynagradzać;spełniać,zaspokajać
52.random – przypadkowy,losowy
53.coincidence – zbieg okoliczności

Sports psychology : a valid discipline?

1.to contribute to – przyczynić się do,wnieść w coś wkład
2.performance – wyniki,osiągi,wydajność
3.the blindingly obvious – niezmiernie oczywiste
4.to convince – przekonywać,namawiać
5.to strive – usiłować,starać się;walczyć,zmagać się;dążyć do
6.to make use of – zrobić z czegoś użytek
7.reliable – solidny,wiarygodny,niezawodny
8.sceptical – sceptyczny
9.essentially – zasadniczo,w gruncie rzeczy
10.undeniable – niezaprzeczalny
11.outcome – wynik,rezultat
12t.to incorporate – włączać,przyłączać,wcielać
13.equivalent – odpowiednik,ekwiwalent;taki sam,równoważny,równoznaczny
14.susceptible to – podatny,wrażliwy;czuły
15.anxiety – niepokój,obawa,lęk
16.prominent – znaczący,wybitny,czołowy;widoczny,wydatny
17.mental disorders – problemy psychiczne
18.basis – podstawa,baza
19.to stem from – wynikać z czegoś
20.assumption – przypuszczenie,założenie
21.applied settings – zastosowane ustawienia
22.detrimental – szkodliwy,krzywdzący
23.in the long run – na dłuższą metę
24.consistently – konsekwentnie,spójnie
25.misguided – fałszywy,mylny,wprowadzający w błąd;niefortunny;nierozważny
26.in stark contrast to – wyraźnie sie od czegoś różnić
27.rigorous – rygorystyczny,surowy;dokładny,ścisły
28.randomize – zapewniać losowość
29.nevertheless – niemniej jednak,jednakże
30.in relation to – w odniesieniu do,w powiązaniu z
31.asset – atut,zaleta
32.hindrance – przeszkoda,zawada
33.acceptable – akceptowalny,mile widziany
34.to flick through – przekartkować
35.knowledgeable – mądry,znający się na rzeczy,obeznany
36.flip side – skutek uboczny,zła strona,niepożądane skutki;strona B /płyty,kasety/
37.connotation – konotacja, skojarzenie
38.significant – znaczący,ważny;znaczny
39.aided – wspierany
40.identifiable – możliwy do zidentyfikowania, rozróżnienia
41.obtainable – osiągalny, do nabycia, dostępny
42.lap – kolana, podołek;okrążenie (wokół stadionu)
43.to prioritise – szeregować pod względem ważności;traktować priorytetowo, przedłożyć
44.capacity – pojemność,ładowność;zdolność;stanowisko;pojemność
45.to assess – ocenić,oszacować,określić
46.profiling – zbieranie informacji (np. o człowieku, produkcie);profilowanie (klientów)
47.to vary – różnić się, zmieniać się
48.to confuse – zamącić w głowie, zdezorientować;pomylić;wprawić w zakłopotanie, speszyć;pogmatwać
49.misconception – błędne mniemanie, pojęcie, niewłaściwe zrozumienie, przesąd
50.to occur – wydarzyć się, wystąpić, pojawić się

Stargazing in East Africa,p7,p40

1.to gather about – zbierać się dookoła
2.tusk – kieł/słonia,dzika/
3.to comfort – pocieszać,wspierać
4.this is the moment at which
5.to wind down – relaksować się,odprężać się
6.surge – wzrost,napływ
7.nevertheless – jednakże,niemniej jednak
8.hyena – hiena
9.scarcely – niewiele,prawie wcale;dopiero co
10.ancestor – przodek
11.to stand upright – stać prosto
12.qualm – niepokój;skrupuły;mdłości
13.highland – wyżyna;wzgórze
14.to drop down – paść na ziemię;spadać w dół
15.plain – równina
16.to stargaze – obserwować,patrzeć w gwiazdy;marzyć
17.wildebeest – antylopa gnu
18.promptly – natychmiast,bezzwłocznie,szybko;punktualnie
19.cutting-edge – nowatorski,odkrywczy
20.lens – obiektyw,soczewka
21.alluringly – ponętnie, kusząco, nęcąco
22.nebulae – mgławice / nebula – mgławica
23.supernovae – supernowe / supernova – supernowa
24.globular cluster – gromada kulista
25.scope – celownik optyczny
26.to screw – przykręcić
27.coronal mass injection/ejection – koronalny wyrzut masy
28.to spurt – wytryskać,wybuchać
29.to speak for clarity
30.to streak – mknąć
31.appropriate – odpowiedni,stosowny,właściwy;ukraść
32.within – w ciągu
33.to peer – przyglądać się badawczo
34.to get across – przekazać,wytłumaczyć
35.to mob – oblegać,atakować
36.to shrug – wzruszyć ramionami
37.to feature – zawierać,cechować się
38.fretful – drażliwy,niespokojny,płaczliwy,marudny
39.confidently – z pewnością siebie,z przekonaniem
40.banter – żartować,droczyć się,przekomarzać się
41.quark – kwark
42.parsec – parsek
43.unfazed – niewzruszony
44.to stand a chance – mieć szansę
45.motheaten – wyliniały;zjedzony przez mole
46.faded – wypłowiały
47.lavish – hojny, szczodry, obfity, suty, ogromny, niezwykły
48.studded – wysadzany,usiany,nabijany/ćwiekami/
49.dome – kopuła,sklepienie
50.the wilds
51.due to – z powodu
52.at close range – z bliska
53.furnace – palenisko,piec
54.to throb – bić (o sercu), rwać (o ranie), uderzać (o pulsie)
warczeć (o silniku), drżeć (z radości, ekscytacji),pulsować

A scientific view of modern art,p8,p43

1.splatter – chlapnięcie,pryśnięcie
2. to stir emotions – wzbudzić emocje
3.to dismiss – zwolnić,odrzucić
4.splodge – plama/brudu,błota/
5.haphazardly – przypadkowo,na chybił trafił
6.to bear no relation – nie mieć z czymś związku
7.to perceive – postrzegać
8.to emerge – wyłonić,pokazać się,pojawić się
9.blurred – rozmyty,rozmazany
10.imagery – obrazy,wizerunki,podobizny
11.to be geared towards – przystosować,dostosować do
12.threat – zagrożenie,groźba,niebezpieczeństwo
13.blurry – nieostry,niewyraźny,zamglony
14.peripheral – uboczny,mający drugorzędne znaczenie,peryferyjny,zewnętrzny
15.crucial – zasadniczy,niezbędny, istotny, ważny, decydujący,kluczowy
16.literally- dosłownie
17.vast – obszerny,ogromny,rozległy,nieprzebrany
18.competence – umiejętność,kwalifikacje,kompetencja
19.doodle – bazgroły,gryzmoły,esy-floresy;nagryzmolić,nabazgrać,rysować esy-floresy
20.chimp – szympans
21.caption – podpis,tytuł/pod obrazkiem/
22.labelled – mający etykietkę,metkę,scharakteryzowany,opisany,firmowy,markowy (renomowany,produkcji znanego producenta)
23.messy -brudny,niechlujny,nieporządny,zabałaganiony,kłopotliwy,trudny,skomplikowany,przykry (np. sytuacja)
24.to detect – wykrywać
25.to hold sb’s attention – utrzymać czyjąś uwagę
26.to bear no likeness – nie być podobnym
27.to tackle – uporać się (z czymś),stawiać czoło (problemom);zrozumieć,pojąć
28.the merest – najzwyczajnieszy
29.glimpse – uporać się (z czymś),stawiać czoło (problemom),szybki wgląd(dający mgliste pojęcie o czymś)
30.to latch – zatrzasnąć,zamknąć na zatrzask
31.to draw sb in – zaangażować kogoś w coś
32.perceptual – percepcyjny, postrzeżeniowy
33.overload – przeciążenie,przeładowanie,nadmiar informacji

TEST 3

Oxytocin,p5,p58

1.to disconcert – niepokoić,zawstydzać
2.to enfold – objąć,spowijać,owiewać
3.to talk sb into doing – namówić kogoś do zrobienia czegoś
4.to extract – wydobyć,wyciągnąć
5.amongst – pośród,pomiędzy
6.to dip into – zanurzyć się w
7.to drive sb’s hunger for – napędzać/nakręcać czyjeś zainteresowanie czymś
8.to emerge – wyłonić się,ukazać się
9.decently – porządnie,solidnie,przyzwoicie,skromnie,znośnie
10.to prompt – podpowiadać,sugerować
11.subject – badana osoba,uczestnik eksperymentu
12.boost – doładowanie
13.generously – hojnie
14.swathes – owinąć,owijać
15.aforementioned – wyżej wymieniony,wspomniany
16.to set up – rozstawić,poustawiać
17.sample – próbka
16.spoil – korzyści,łupy
17.to spike – zwyżkować,wzrastać
18.likely – prawdopodobny,przypuszczalny
19.finely – drobno,cienko (np. posiekać, pokroić),precyzyjnie,misternie (np. wykonać coś)świetnie,wytwornie
20.to calibrate – kalibrować,skalować
21.to fuel – podsycać,napędzać
22.to triple in value – potroić wartość
23.whereupon – na co,na czym,po czym
24.implication – konsekwencja,implikacja
25.to prompt – wywoływać,wyzwalać
26.suspicion – podejrzenie
27.to derive from – pochodzić z czegoś,wywodzić się z
28.to undermine – podważyć,podkopać
29.ultimately – ostatecznie,w końcu
30.bloodstream – krwioobieg
31.agenda – ukryty cel;porządek obrad,dnia
32.soppy – mokry,deszczowy,przemoczony
33.spike – zwyżka,wzrost
34.persuasive – przekonujący,przekonywający,elokwentny,wymowny
35.to expand – powiększyć się,rozwinąć się;rozluźnić się
36.artificiality – sztuczność,nienaturalność;nieszczerość
37.notion – myśl,pomysł;pojęcie;kaprys,fantazja
38.innovative – innowacyjny,nowatorski
39.to define – określać,sprecyzować;zdefiniować,określić znaczenie (np. słowa);rysować,odznaczać się na tle
40.ethical considerations – aspekty etyczne
41.deliberately – umyślnie,celowo
42.feasible – wykonalny,możliwy,prawdopodobny
43.outside sb’s area of expertise – spoza czyjejś specjalizacji

The Changing Face of Childhood in the USA,p6,p60

1.care-free – beztroski
2.twilight – zmierzch
3.better-off – zamożniejszy;w lepszej kondycji
4.unstructured – nieustrukturyzowany, bez dokładnego planu (np. wywiad, przemowa)
5.offspring – potomstwo
6.to take responsibility for oneself – wziąć za siebie odpowiedzialność
7.trusting of sb – ufny wobec kogoś
8.sensory – czuciowy /dotyczący zmysłów/
9.absorption – pochłanianie,wchłanianie,absorpcja
10.the passing of childhood
11.cognitive – poznawczy,kognitywny
12.transition – przemiana,przekształcenie,przejście (w inny stan)
13.to feel in danger
14.to hold on to sth – trzymać się czegoś;zachować coś,nie oddawać czegoś
15.to let go of sth – puścić coś
16.within sb’s grasp – w zasięgu
17.a safety net – siatka asekuracyjna
18.slow creep – pełzanie,skradanie
19.rightly -słusznie,należycie,prawidłowo,poprawnie,odpowiednio
20.affinity -uczucie zrozumienia i uznania,pokrewieństwo,powinowactwo
21.even so – nawet pomimo tego
22.to be adrift in a sea of sth – unoszący się na falach,dryfujący,zagubiony; w tyle (mający stratę czasową do kogoś w czasie wyścigu)
23.disaffection – zniechęcenie,niezadowolenie
24.school performance – wyniki w szkole
25.obedience – posłuszeństwo
26.on the flip side = on the other hand
27.adolescent – dorastający chłopak,dorastająca dziewczyna,młodzieniec,nastolatek (osoba w wieku 13-18 lat);młodociany, dorastający
28.extra-curricular – ponadprogramowy,dodatkowy(np.zajęcia na uczelni);ponadprogramowy,pozaszkolny(np.zajęcia);dodatkowy(np.czynności, aktywności)
29.unprecedented – bezprecedensowy,niespotykany
30.pre-teen years – dotyczący dzieci w wieku 11-12 lat
31.aloof – powściągliwy (w słowach i w czynach),z dystansem,z dala,na uboczu
32.reluctant – niechętny
33.to court sb’s disapproval – zabiegać niezadowolenie,nieprzychylność
34.fiercely – dziko,gwałtownie
35.to intervene – interweniować,stawać na przeszkodzie(np.zdarzenia,okoliczności),upływaćnp.lata,czas)
36.to call upon – wpaść do kogoś z wizytą;grzecznie poprosić kogoś o coś
37.to miss out on – stracić okazję,przeoczyć,przegapić coś
38.regulatory – nadzorujący

Before Google…the alternative travel guide to Poland p7,p62

1.a guide to /Warsaw/
2.understatement – niedopowiedzenie,niedomówienie;powściągliwość
3.waistcoat – kamizelka
4.carved – rzeźbiony
5.to find opportunities through sb/sth
6.inquisitive – dociekliwy;wścibski
7.gracious – uprzejmy,łaskawy
8.to come forward with – zgłosić coś
9.to assemble – zebrać,zgromadzić,złożyć,montować,składać
10.in what read like -
11.to track sb down – odnajdować,wykryć,docierać,wyśledzić
12.to opt for – wybierać,optować za
13.a dead end – ślepa ulica
14.stunned – zszokowany,ogłuszony,olśniony,odurzony
15.before long – niedługo,wnet
16.to head off – wyjechać
17.reluctant – niechętny
18.immaculate – przeczysty,niepokalany,nieskazitelnie czysty
19.peer to peer – model komunikacji w sieci komputerowej zapewniający wszystkim hostom te same uprawnienia
20.hazy – mglisty
21.surreal – surrealistyczny
22.to set off on a tour of Kraków
23.sparse – rzadki,rozrzucony,skąpy,rozsiany,nieliczny
24.out-of-print – o wyczerpanym nakładzie
25.impromptu – improwizowany,bez przygotowania
26.undeniably – niezaprzeczalnie
27.golf carts – wózek golfowy

Nature Books p8,p65

1.neatly – porządnie,czysto,doskonale,schludnie,starannie
2.inquisitive – zaciekawiony,ciekaw,niedyskretny,dociekliwy
3.pestering – dający się we znaki,zadręczający
4.a shrew – ryjówka/małe zwierzątko/
5.shocker – gorszyciel,ten,który szokuje
6.primal – pierwotny,podstawowy,prymitywny,wrodzony,zasadniczy
7.to shortlist for – umieścić na liście kandydatów branych pod uwagę
8.to comprise – zawierać,stanowić,tworzyć,mieścić,obejmować
9.wide-ranging – szeroko zakrojony
10.accessible – przzystepny,dostępny
11.albeit – aczkolwiek chociaż
12.digestible – strawny
13.nuggets – okruch,samorodek,bryłka,ziarno,czystego metalu
14.a narrative – opowiadanie
15.to weave – tkać
16.heavyweight – kategoria ciężka
17.definitive – ostateczny,definitywny
18.to dip into – zerknąć do czegoś
19.in-depth – dogłębny,dokładny,gruntowny,głęboki
20.reference – odniesienie,odsyłacz,definicja,źródło,referencja,opinia
21.to shadow – ocieniać,rzucać cień,śledzić
22.to interweave – łączyć,splątać,spleść,połączyć
23.to sit uneasily – siedzieć niespokojnie/nerwowo
24.dignity – powaga,godność,dostojeństwo
25.perseverance – wytrwałość,samozaparcie,konsekwencja
26.conviction – przekonanie
27.ultimately – w końcu,docelowo,ostatecznie
28.to come down to – sprowadzać się do
29.superb – wspaniały,znakomity
30.to chart – wytyczyć,przedstawić na wykresie,prześledzić
31.reptiles – gady
32.fragile – kruchy
33.domestication – oswojenie,aklimatyzacja,udomowienie
34.to differ – różnić,mijać,odróżniać się
35.manageable -rozsądny,łatwy do prowadzenia,posłuszny,wykonalny,możliwy do rozwiązania,łatwy w obsłudze
36.chunk – kloc,kawał,kęs,bryła; chunks of data – fragmenty danych
37.to sustain – podtrzymać,utrzymać,utrzymywać,podtrzymywać,wzmacniać
38.coverage – zasięg,sprawozdanie,opracowanie,relacja,zakres działalności transmisja
39.skilful – umiejętny

TEST 4

Seeing the world p5,p80

1.harsh – brutalny,szorstki
2.security line – linie wyznaczone dla pasażerów czekających na odprawę
3.belt buckle – sprzączka od paska
4.to set off – wyruszać;uruchamiać
5.aftershave – płyn po goleniu
6.punchline – puenta,pointa
7.consolation – pociecha, pocieszenie
8.connecting flight – lot z przesiadką
9.awed – pełen lęku,czci
10.ills of modernity – bolączki nowoczesności
11.pre-dawn – przedświt
12.airport malls – pasaż handlowy na lotnisku
13.peddling – handlujący towarami słabej jakości
14.non-negotiable – ostateczny,niezbywalny,nie podlegający dyskusji
15.annoyances – irytacja,rozdrażnienie,utrapienie
16.outweigh – przeważać nad
17.thrill – dreszczyk emocji,podekscytowanie
18.someplace – gdzieś
19.migratory – wędrowny,koczujący
20.collective – wspólny,zbiorowy
22.urge – pragnienie
23.worthwhile – wartościowy,warty zachodu
24.compulsion – przymus,nieodparta chęć
25.science papers – prace naukowe
26.to rethink – przemyśleć
27.Englishman – Anglik
28.twist – zwrot, grymas
29.stubbornest – najbardziej uporczywy
30.constrained – wymuszony,sztuczny,napięty
31.trade for – zamienić coś na coś;
32.mundane – nieciekawy,prozaiczny
33.grasp – chwyt, zasięg,pojęcie
34.pastry – ciasto,słodkie pieczywo
35.to mull over – rozmyślać nad
36.domestic – wewnętrzny,domowy,rodzinny
37.perk – dodatek,gratis
38.drawing pins – pinezki
39.corkboard – tablica korkowa
40.according to – zgodnie z, według
41.open-mindedness – otwartość umysłu,brak uprzedzeń
42.host – pan domu,gospodarz
43.insult – znieważać,obelga
44.ambiguity – dwuznaczność
45.inefficiencies – nieudolność,niekompetencja
46.facilities – pomieszczenia,udogodnienia
47.tediousness – monotonia,nuda
48.relatively – stosunkowo,względnie
49.insights – wgląd,wyobrażenie
50.link – połączenie,związek
51.resourcefulness – pomysłowość,zaradność,przedsiębiorczość

Why translation matters,p6,82

1.merely – zaledwie
2.reflection – odbicie
3.mirror – odzwierciedlać
4.sophisticated – wyrafinowany,wytworny
5.tool – narzędzie,przybór,instrument,przyrząd
6.eloquence – elokwencja
7.graceful – pełen wdzięku
8.knotty – zawiły,węzłowaty
9.to pursue – ścigać
10.vocation – powołanie
11.indispensable – niezbędny
12.to trivialise – strywializować
13.few an far between – rzadki
13.ploy – wybieg sztuczka
14.to let down – zawieść
15.jargon – żargon
15.craft – rzemiosło,sztuka,kunszt,fach
16.to throw up – zwymiotować;uwidocznić
17.to overcome – przezwyciężyć,pokonać
18.to justify – usprawiedliwić
19.to vent- dać czemuś upust
20.invariably – niezmiennie
21.credit – uznanie
22.due – należny,przysługujący
23.mode – sposób,styl,tryb
24.sympathetic – pełen współczucia,życzliwy
25.outcome – wynik, rezultat
26.wholly – całkowicie
27.to draw upon – opierać się na czymś,wykorzystywać coś (np. wiedzę)
23.to provoke – prowokować
24.eminently – nadzwyczaj,wysoce,wyjątkowo,wybitnie
25.on behalf of sb – w imieniu kogoś
26.unacknowledged – nieuznany,oficjalnie niedoceniony
27.layperson – laik
28.serene – pogodny,spokojny
29.inappropriate – niestosowny
30.therefore – dlatego
31.to devote – poświęcać
32.small-minded – małostkowy;stronniczy;konserwatywny
33.overall – ogólny,całkowity
34.thus – zatem,więc,w ten sposób,dzięki czemu
35.to engage – zajmować się czymś, zaangażować się w coś
35.to maintain – utrzymywać,konserwować
36.to range over – krążyć,wędrować/np.wokół tematu lub wzrokiem/
36.discursively – urywkowo,chaotycznie
37.charming – czarujący

The Story of Grass,p7,84

1.from arctic-to-equator – od Arktyki do równika
2.adabtability – zdolność do przystosowania się
3.diversity – różnorodność
4.carbon compounds – związki węglowe
5.cattle farming – hodowla bydła
6.crop rotation – płodozmian
7.fertility – urodzajność, płodnośc, żywotność
8.clover flowers – kwiat koniczyny
9.pasture – pastwisko, paśnik
10.nitrogen – azot
11.grain yields – plony ziarna
12.to spur – zachęcić,popędzić;bodziec
13.growth – wzrost
14.incentive – zachęta,bodziec
15.to scramble to – ubiegać się
16.to plough up – zaorać pługiem
17.cereal – zboże,płatki zbożowe;zbożowy
18.to maintain – utrzymać,podtrzymać,konserwować
19.artificial – sztuczny
20.susceptible to – podatny na
21.mildew – pleśń
22.fungicides – środki grzybobójcze
23.to flourish – prosperować,kwitnąć
24.fertiliser – nawóz
25.ryegrass – życica /gatunek trawy/
26.to claim – twierdzić
27.public subsidy – dotacja publiczna
28.outlawed – wyjęty spod prawa
29.crop – plon
30.alongside – wzdłuż
31.labelled – oznakowane
32.arid – jałowy
33.vast – ogromny,rozległy,olbrzymi
34.wheat – pszenica
35.maize – kukurydza
36.irrigation – nawodnienie
37.to incur – zaciągnąć,wywołać,ściągnąć na siebie,ponieść
38.to phase out – wycofać
39.to compound – pogarszać
40.contend – twierdzić;walczyć,borykać się
41.husbandry – gospodarka rolna,rolnictwo,gospodarowanie,zarządzanie
42.crucially – decydująco,w rozstrzygający sposób
43.to alleviate – złagodzić,łagodzić,ulżyć
44.pasture – pastwisko
45.to deplore – ubolewać,opłakiwać
46.to graze – paść się,wypasać
47.to fall silent – zaprzestać,urwać kontakt,zaniemówić
43.to consist – składać się
44.obsolete – przestarzały
45.topsoil – warstwa uprawna
46.virtually – praktycznie
47.yield – produkcja, uzysk;korzyść,zysk,rentowność

Log In

Create an account