CAE 3

CAE 3

CAE 3/2004

TEST 1

Pack a paperback – Holiday reading,p1,p5

1.zany – błazen;ucieszny,pocieszny
2.devotee -miłośnik,zwolennik/deveti/
3.lest – żeby nie,na wypadek gdyby
4.knobbly – guzowaty
5.hope springs eternal/in humans breast/- człowiek żyje nadzieją
6.staccato – staccato
7.drama-laden – pełen dramaturgii
8.subsequent – następny,kolejny,dalszy,późniejszy
9.wry – cierpki,kpiarski
10.weedy – zachwaszczony,cherlawy,rachityczny
11.motley collection – zbieranina
12.motley – pstry,kolorowy
13.continuity – ciąglość
14.scope – możliwość,zakres
15.understate- – wyrażać w powściągliwy sposób,zaniżać,bagatelizowac
16.justly – słusznie,sprawiedliwie
17.dime story – brukowe opowiadanie
18.wrongful – bezprawny
19.untangle – rozplątać
20.robust – silny,zdrowy,rubaszny
21.robust common sense – dużo zdrowego rozsądku
22.perceptive – spostrzegawczy,trafny,wnikliwy
23.to dissect – rozprawić się
24.to be bound together in life and death
25.at the outset – na samym początku
26.crucial – zasadniczy,roztrzygający,decydujacy
27.to be engrossed – być pochlonietym,zaabsorbowanym
28.compassionate -pełen współczucia
29.atonement – pokuta/for a sin/ /eteunment/
30.to leave sb plagued with guilt – być dręczonym poczuciem winy
31.detritus of – pozostałości
32.emotional ground – sfera emocjonalna

 

Weathervane Maker,p2,p6

1.weathervane – wiatrowskaz
2.intricacy – zawiłość/of the design/
3.a boost – czynnik pobudzajacy,zachęta
4.to hoist – wciągać,podnosić,dźwigać
5.shifts in wind direction – zmiany kierunku wiatru
6.one-off – unika

7.cockerel – kogucik

8.distinctive – charakterystyczny,wyróżniajacy się,

9.to tailor – dostosować

10.leisure interests – zajęcia w wolnym czasie

11.hand-crafting – rzemiosło

12.nondescript – nieokreślony

13.a boost to – zachęta,czynnik pobudzajacy

14.intricacy – zawiłość

15,apprenticeship – praktyka /zawodowa/

16.to proceed – zaczynać coś robić;kontynuować

 

With the trees,I planted my stake in New Zealand,p3,p8

1.peculiar – osobliwy,dziwny
2.to have a stake -to be interested in
3.sheep stations
4.to think back on – sięgać pamięcią
5.prolonged – przedłużający
6.clammy – lepki,oślizły,parny
13.sodden – przemoczony
14.fumble with – szarpać się z czymś
15.spacing – rozmieszczenie,rozlozenie
16.on automatic – automatycznie
13.spade strokes
14.to stamp sth in – wdeptać
15.apprehensive – pełen obaw;to feel apprehensive about-niepokoić się czymś,obawiać się czegoś
16.to be in good fettle – być w dobrej formie
17.to go off – odejść
18.to prune – przycinać
19.from scratch – od samego początku

 

Explore Worldwide-small groups leave few footprints,p4,p11

1.in the forefront – na czele czegoś
2.to couple – połączyc,dołączyć
3.itinerary – plan podrózy
4.expertly – umiejętnie,sprawnie
5.to take on – przyjmować/np.charakter czegoś/
6.terrain – teren
7.resilience – odporność,prężność,sprężystość
8.to tackle sth – stawic czoło
9.adaptable – taki,który potrafi się zaadaptować
10.enterprising – przedsiębiorczy,rzutki,smialy
11.bear in mind – pamiętać
12.to feature – figurować,zamieści
13.to ride a canoe
14.Pygmy – Pigmej
15.unscrupulous – pozbawiony skrupułów
16.to overnight – nocować
17.gear – sprzęt,ciuchy,przybory,rzeczy
18.at elevation – na wysokości
19.substantial – znaczny,powazny
20.well-appointed – porzadnie urządzony/np.mieszkanie/
21.chalet – dom w stylu alpejskim,domek letniskowy

22.porterage – niesienie bagażu

23.pack animal – zwierzę juczne

24.intrepid – nieustraszony,dzielny
25.to hold out – podawać
26.the haunting beauty
27.to utilise – użytkować,wykorzystać,eksploatować
28.schooner – szkuner
29.river journey
30.inflatable – nadmuchiwany
31.whitewater rafting – spływ górski tratwami
32.oarsman – wioślarz
33.fertile – żyzny,urodzajny
34.margin – obrzeze,skraj,margines


TEST 2

The pen is mightier than the psychoanalyst,p1,p31

1.vocational – zawodowy
2.an adjunct – dodatek,uzupełnienie do
3..dubious – niepewny,wątpiacy
4..devious – pokrętny
5.to deprive – pozbawic
6.to arrest – zaaresztować,zahamować,przyciągnąć/np.wzrok/
7.ascenders – ? to ascend – piąć się
8.disjoint – rozłączny
9.inhibition – zahamowanie
10.inferiority- pośledniośc,niższość/complex/
11.a bid – próba,oferta,stawka
12.to patronise – często bywać,patronować,wspierać,traktować protekcjonalnie
13.a scientific footing – podstawa,równowaga/w staniu/
14.interesting as all this may sound
15.highly critical of

A trumpet isn’t just for Christmas,p2,p32

1.a feature – feature film – film pełnometrażowy,feature programme reportaż
2.a mouthpiece – ustnik
3.a contender – zawodnik,kandydat,uczestnik,pretendent
4.to daunt – onieśmielać,zrażać/discourage/
5.a repertory – repertuar;teatr stały/repertri/
6.to unearth – odkopać,odnależć,wydobyć na światło dzienne
7.objective – obiektywny,
8.to search out – odszukiwać
9.a role-model – przykład,wzór/do naśladowania/
10.to bypass – pominąć

11.repertory – repertuar

12.to unearth – odkopać,wydobyć

13.to neglect – lekceważyc,zaniedbywać

14.up-and-coming – dobrze się zapowiadający

15.consistently – konsekwentnie,spójnie

Hit and miss of mass marketing,p3,34

1.to be in the doldrums – być w depresji,miec chandrę,znajdować się w zastoju

2.to plummet spadać,runąć w dół
3.to keep up with the pace utrzymywać tempo
4.to go astray – zaginąć,zawieruszyć się, pójść na opak,spełznąc na niczym
5.durables – artykuły trwałego użytku
6.seems otherwise -wydawać się inaczej
7.virtually – praktycznie,w zasadzie
8.to be on the face of – na pierwszy rzut oka
9.impervious – nieprzepuszczalny
10.inherent – nieodłączny
11.notion – pomysł,pogląd,pojęciecost-effective – opłacalny
12.blandishment – pochlebstwo
13.nonetheless – nevertheless
14.gruesome – makabryczny,straszliwy,przerażający
15.to tune -dostroić
16.mail-shot – druki reklamowe
17.this is true of
18.to net – złowić

A history of the apple,p4,p37

1.to munch – chrupać,pałaszować
2.applepips – pestki jablka
3.carbonise – skarbonizowac
4.adjoin – przylegac
5.crab apple – dzika jabłonka
6.wizened – pomarszczony
7.fruiterer – sprzedawca owoców
8.cider- jablecznik/alkohol/
9.precedence – pierwszeństwo/presidens/ to take precedence -mieć pierwszeństwo
10.to be descended from – pochodzić od,wywodzić się z
11.successive – kolejny
12.seedling – rozsada,sadzonka
13.nursery – szkółka
14.a religious tract – rozprawz,traktat
15.to sprout – kiełkować,puszczać pędy
16.to bear a new apple – powić,urodzić
17.a midwife – położna,akuszerka
18.to take on responsibility for
19.discarded – wyrzucony
20.uniformity – jednostajność,monotonia,jednolitość
21.to numb – sparaliżować
22.tastebuds – kubki smakowe
23.the gene pool – pula genów
24.to squander – trwonic
25. to attend to – zajmować się,obsługiwać

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Log In

Create an account