CAE 5/2012 niebieskie

CAE 5/2012 niebieskie

 1. CAE 5

TEST 1

Introducing ‘de-perimeterisation’,p1,p7

 1. stored on – przechowywany
 2. deperimeterisation – ochrona danych i systemów w firmach
 3. to jangle the nerves – grać na nerwach
 4. essentially – zasadniczo,w gruncie rzeczy
 5.  discordant – niezgodny,nieharmonijny
 6. to spell the end – położyć koniec czemuś
 7. a harbinger – zwiastun
 8. doom – śmierć,fatum
 9. innocuous – niewinny,nieszkodliwy
 10. malicious – złośliwy,podły
 11. unhindered – nieskrępowany
 12. to set up - zakładać cośtworzyć coś
 13. to emphasise – zaakcentować,położyć na coś nacisk,podkreślić
 14. to align – iść w parze z,przystosować się
 15. vulnerability – bezbronność
 16. to cut down – ograniczyć

 What is design?,p8

 1. volume – ilość,wielkość
 2. to warrant – gwarantować,potwierdzić
 3. inclusion – włączenie,wtrącenie
 4. to retail – sprzedawać
 5. to critique – przeprowadzać analizę krytyczną czegoś
 6. to champion – orędować,opowiadać się za czymś
 7. a concept – pojęcie
 8. infancy – niemowlęctwo;początkowe stadium czegoś
 9. a row – awantura
 10.  mismatch – mezalians,niedopasowanie
 11. a maverick – indywidualista
 12. to make fortune with – zarobić fortunę na czymś
 13. to resign over – zrezygnować /z powodu czegoś/
 14. to betray – zdradzić
 15. ostensibly – pozornie,rzekomo
 16. shallow – płytki
 17. to pursue – gonić,ścigać
 18. agenda – program
 19. at the expense of – na koszt
 20. a predecessor – poprzednik
 21. reluctant – niechętny
 22. to reignite – ponownie rozpalić
 23. diverse – różnorodny,rozmaity
 24. inclusive – globalny,całkowity,łaczny;niejednolity
 25. relevance – ważność,znaczenie
 26. imprecise – niedokładny,nieprecyzyjny
 27. to lend one’s support to – udzielić komuś,czemuś wsparcia
 28. to alter – zmienić

 

Interview with Dr Andrew Steele,Astrobiologist,p9

 1. to lie through one’s teeth – kłamać w żywe oczy
 2. to take advantage of – wykorzystać
 3. to come up – pojawić się
 4. a bloke – gość,koleś,facet
 5. to come to the end – skończyć
 6. studentship – status studenta
 7. high-powered - dużej mocy,mocnydynamicznie rozwijający się (np. firma), wpływowy
 8. to cut a long story short – krótko mówiąc
 9. it takes guts to do – trzeba mieć odwagę,żeby
 10. to figure out – zrozumieć
 11. to object to – sprzeciwiac się
 12. pigeonhole – szufladkować
 13. a load of rubbish – stek bzdur
 14. pride in – duma z
 15. dismissive – lekceważący

 

Spadework that’s truly rewarding,p2,p10

 1. to squat – kucać
 2. to scrape – skrobać
 3. trowel – rydel,łopatka
 4. damp – wilgotny
 5. to burrow – wykopać jamę, przekopać
 6. to unearth – okopywać (coś pogrzebanego)wykopywać, wydobywać (na światło dzienne)ujawniać
 7. to shift – przenieść,przesunąć,przestawić
 8. to sift – przesiać
 9. slot – otwór, wlot;przedział czasu
 10. at a time - po kolei ;z rzędu
 11. pit – dół, jama, dziura
 12. glassware – wyroby szklane
 13. mundane – nieciekawynudny ;przyziemnyprozaiczny
 14. drizzle – mżawka, kapuśniaczek
 15. on cue – na znakna sygnałna zawołanie 
 16. to elicit - uzyskaćuzyskiwaćzyskaćzyskiwać (np. zapewnienie, obietnicę) ;wywołaćwywoływaćsprowokować (np. uśmiech, śmiech)
 17. to crouch – przykucnąć,kucać
 18. to beaver away – ciężko pracować
 19. a ditch – rów
 20. discarded – wyrzucony
 21. minutiae – najdrobniejsze szczegóły
 22. painstakingly – drobiazgowo, skrupulatnie
 23. tile – dachówka
 24. to pop in - wpaśćzajśćskoczyć (z krótką wizytą)
 25. a find – znależisko
 26. to tend to sth – pilnowac,doglądać,zajmowac sie czymś
 27. meticulously – drobiazgowo,skrupulatnie
 28. to strip away - odkryćwyjawić; usuwaćrozbierać;zabieraćpozbawiać (np. praw)
 29. jumble – bezładna mieszaninabezładny stospomieszaniezamęt 
 30.  to clamber –wdrapać sie,wgramolić się
 31. a trench - okoptranszeja (rów na linii frontu)
 32. to shovel - przerzucać (łopatą)ładować (szuflą);wsunąćwstrząchnąć
 33. pin-up – fotografia znanej,atrakcyjnej osoby

 

Never to old to rock,p3,p12

 1. ageism - dyskryminacja ze względu na wiekdyskryminacja osób starszych
 2. edify - pouczaćpouczyćwpłynąć umoralniającoumoralnićumoralniać
 3. inevitable – nieunikniony
 4. indignity - poniżenie,zniewaga;upokorzenie
 5. sympathetically - współczująco; życzliwieprzychylnie
 6. to slide from view – zniknąć z widoku
 7. a splosh – pluśnięcie
 8. latterly - ostatnioostatnimi czasy;później ;przez ostatnie lata
 9. to entail - wiązać się z czymśpociągać za sobą (np. wydatki, skutki) 
 10. double-jointedness - umiejętność poruszania stawami do przodu i do tyłu
 11. to pat – poklepać
 12. a knack – talent,dryg
 13. on the tacit – milczący /o zgodzie,przyzwoleniu/
 14. to dispense - dyspensowaćrozdzielać
 15. abruptly – gwałtownie,raptownie
 16. to affect – udawać
 17. compact – układ,porozumienie
 18. an autocue – teleprompter (elektroniczny sufler)
 19. beneficiary - beneficjentświadczeniobiorca (osoba odnosząca z czegoś korzyść)
 20. a whim – kaprys
 21. to banish - wyrzucićwypędzićprzegonić (z określonego miejsca) ;wydalićwydalaćskazać na banicję (usunąć z kraju, terytorium)
 22. to profit - przynosić korzyśćpomagać ;zyskaćczerpać zyski
 23. to suspend – zawiesić,przerwać
 24. to hold back - zataićutrzymać w tajemnicy;powstrzymaćzatrzymać
 25. pensionable – emerytalny
 26. fraternity – bractwo;braterstwo
 27. to mumble  – mamrotać,bełkotać
 28. jowls – obwisłe policzki/podbródek
 29. indicative – wskazujący,oznajmujacy
 30. a streak – pasemko;skłonność,tendencja
 31. to grumble – gderać,narzekać
 32. counterpart – odpowiednik;kopia,duplikat
 33. to imply – sugerować,dawać do zrozumienia
 34. a valid point – ważna/słuszna uwaga
 35. misperception - błędne postrzeganiebłędne pojmowanie
 36. a high profile - głośny;szeroko znany;na wysokim szczeblu
 37. up-and-coming - dobrze zapowiadający sięwróżący sukces
 38. backward-looking – wsteczny;żyjący przeszłością
 39. inconsistency – sprzeczność,niespójność
 40. to be envious of – zazdrościć czegoś

An Undying Art,p4,p15

 1. slick - udany;zgrabny;gładki;sprytny;wygadany;zręczny;śliski
 2. falsity – fałsz
 3. for it’s own sake – dla własnej przyjemności
 4. to dismay – niepokoić,przerażać
 5. a rough – brudnopis
 6. to take in – rozumieć,pojmować
 7. to pounce – skakać
 8. to get itchy – swędzieć
 9. a point of reference – punkt odniesienia
 10. to grapple – mocować się,zmagać się
 11. preliminary – wstępny,przygotowawczy
 12. to be bound to do - na pewno się staćna pewno coś zrobićmusieć 
 13. friction – tarcie;napięcie
 14. a ballpoint – długopis
 15. to crunch - chrupać,chrzęścić

 

TEST 2

Minds over Matters,p1,p33

 1. two heads are better than one – co dwie głowy to nie jedna
 2. odd – dziwny;nieparzysty
 3. complementary - komplementarnyuzupełniającydopełniający
 4. awry - przekrzywionyzmierzwionyw nieładzie;opacznie,na opak 
 5. whereby – przez co;przy czym; na mocy któregoz powodu któregoza sprawą którego
 6. widely-held - być opinią wielu osób 
 7. contradiction - sprzecznośćzaprzeczenieniezgodność

Food for thought,p34

 1. an entrepreneur – przedsiębiorca
 2. to have a troubled air about -
 3. uninformed - niepowiadomionyniedoinformowany 
 4. babbling - paplaniegaworzenie
 5. high and mighty – napuszony
 6. to take a back seat – odsuwać sie na dalszy plan
 7. to hijack - porwaćuprowadzić (np. samolot, statek, pojazd); przejąć kontrolę nad czymś (np. nad organizacją)
 8. overkill - przesadanadmiar
 9. to put sb down – wyśmiewać,wyszydzać
 10. media hype – szum w mediachwrzawa w mediachmedialne szaleństwo
 11. indifference – obojętność
 12. to be stuck in his ways – niechętny do zmian

The Feelgood Factor,p35

 1.  an endeavour – próba,wysiłek
 2. excess – nadmiar
 3. to talk faractions – rozmawiać o ułamkach
 4. criterion – kryterium  / criteria – kryteria
 5. distinctly – wyraźnie,dokładnie
 6. to get by – dawać sobie radę
 7. in neutral – na luzie;neutralnie
 8. hence – stąd,więc,z tego powodu
 9. on the curriculum – w programie
 10. to pinpoint – sprecyzować,określić
 11. likelihood – prawdopodobieństwo
 12. a go – próba;energia,chęć życia
 13. appreciably -pokaźnieznacznie ;znaczniezdecydowanie
 14. willingness – chęć

A Change of Direction,p2,p36

 1. an obstacle – przeszkoda
 2. dense – gęsty,zwarty;zawierający głębokie treścipoważny (np. książka, artykuł) 
 3. earnest – poważny;szczery;sumienny
 4. a treatise - rozprawa naukowatraktat naukowy 
 5. malleable - ciągliwygiętkikowalnypodatny ;uległyulegający wpływom
 6. to beaver away – ciężko pracować
 7. to desert – opuszczać,zostawiać.porzucać
 8. in favour of - na korzyść czegośna rzecz czegośza czymś 
 9. depiction – opis
 10. to swallow one’s principles – połknąć dumę,zapomniec o zasadach
 11. an assignment – zadanie,praca
 12. harassed – udręczony,znękany
 13. perfunctory - pobieżnypowierzchownyzdawkowy 
 14. terse – lapidarny,zdawkowy
 15. stack – sterta,stos
 16. a spoke – szprycha;szczebel
 17. vaguely – niejasno,ogólnikowo,mętnie
 18. inordinate – nadmiernyniezmiernywygórowany 
 19. lay out – projektować
 20. to prompt – sugerować,podpowiadać
 21. to comprehend – rozumieć
 22. to precipitate – przyspieszać
 23. obsolescence - wychodzenie z użyciastarzenie się
 24. ambiguous – dwuznaczny,niejednoznaczny
 25. gaunt – wychudły,wyniszczony
 26. hastily- lekkomyślnienierozważniepochopnie ;naglenaprędcepopędliwiepospiesznnieprędko
 27. to cram – wpychać
 28. to crank out – produkować coś masowo
 29. nuggets – bryłka,samorodek
 30. hack writing – chałturnictwo
 31. unprincipled – pozbawiony skrupułów
 32. declarative – oznajmujący,orzekający
 33. disoriented /disorientated – zdezorientowany
 34. to constrain – ograniczać;zmuszać
 35. cumbersome – kłopotliwy,uciążliwy
 36. marketable - atrakcyjny;poszukiwany;chodliwy;zbywalny
 37. trivia - drobiazgi;błahostki;ciekawostki
 38. ream – ryza/papieru/

Travel without a camera,p3,p38

1.to reassess – ponownie rozważyć
2.paraphenalia – przybory, akcesoria
3.burden – ciężar, brzemię
4.to gamble – ryzykować
5.spare – zapasowy
6.conjuction – połączenie
7.celluloid – celluloid, klatka filmowa
8.to stifle – dławić, udaremniać, tłumić
9.urge – pragnienie
10.undomesticated – nieudomowiony
11.baboon – pawian
12.herbivorous – roślinożerny
13.tearing – rozdzierający
14.to indulge – pozwalać sobie, rozpieszczać
15.to capture – złapać, schwytać
16.posterity – potomność, przyszłe pokolenia
17.barred – zakratowany/w paski
18.climax – punkt kulminacyjny
19.trigger – spust
20.inevitably – nieuchronnie, neuniknienie
21.mutually- nawzajem, wspólnie
22.mundane – nieciekawy, nudny
23.innocuous – nieszkodliwy, niejadowity
24.genuinely – autentycznie, rzeczywiście
25.to go intrude – narzucać
26.prey – żer, ofiara
27.to scuttle away – umykać
28.bundle – paczka, zawiniątko
29.to stuff – upychać
30.mouldering – gnuśnienie
31.pile – stos, sterta
32.inane – bezmyślny, głupi, bezsensowny
33.to diminish – umniejszać
34.to peer – przyglądać się badawczo
35.to poke – szturchać, trącać
36.to chuck – rzucić coś
37.to tread (trod, trodden) – nastąpić,nadepnąć,iść
38.to anticipate – oczekiwać, spodziewać się
39.to distort – zniekształcać, zdeformować

Reviews of Wildlife Books,p4,p41
1.initial – początkowy, wstępny
2.sake – powód, cel
3.scope – zakres, obszar
4.to insult – znieważać, obrażać
5.acknowledgement – podziękowanie
6.thorough – gruntowny, dokładny
7.erratic – nieobliczalny
8.to encompass – obejmować, ogarniać
9.patronising – protekcjonalny
10.injection – zastrzyk
11.amphibian – płaz
12.midwife toads – alytes (rodzaj płazów)
13.to detract – odwracać uwagę
14.profound – przemożny
15.groundwork – baza, podstawa
16.to bulk – być większą częścią

 

TEST 3

Brain training courses,p1,p59
1.cognitive – poznawczy
2.to harness – wykorzystywać
3.breadth – szerokość
4.expertise – znawstwo
5.groundbreaking – przełomowy
6.immediate – niezwłoczny
7.to outline – nakreślić
8.to absorb – wchłaniać
9.to retain – utrzymywać
10.tenfold – dziesięciokrotny
111.to glean – zbierać
12.assimilation – przyswojenie
13.decline – pogarszanie się,schyłek
14.comprehension – zrozumienie

Research into memory,p1,p60
1.capacity – wydolność
2.to suppress – tłumić
3.to inhibit – utrudnić
4.to merge – łączyć się
5.to drop away – zmniejszać się
6.broad – obszerny
7.habitually – nałogowy
8.gist – sedno
9.to liken – przyrównywać
10.lossy – stratny
11.compressed – sprężony
12.not see the wood for the trees – szczegóły przysłaniające istotną rzecz
13.conscious – świadomy
14.predetermined – określony z góry
15.aid – pomoc, wsparcie

Two thoughts at once,p1,61
1.gazillion – tysiąc pięćset sto dziewięćset, bardzo dużo
2.to doze – zdrzemnąć się
3.simultaneously – równocześnie
4.mutually – wspólnie
5.contradictory – sprzeczny
6.to redivide – podzielić na nowo
7.to tumble – toczyć się
8.baton – pałka
9.juggler – żongler
10.to indicate – oznaczać,wskazywać
11.to sustain – podtrzymywać

Part 2

Confession of a bad loser,p2,p62
1.to venture – narażać
2.margin – różnica
3.to entomb – zakopać
4.to bash out – wytwarzać coś szybko w dużych ilościach
5.to hit one’s stride – odnajdywać właściwy rytm
6.to overlook – przeoczyć
7.erasure – wymazanie
8.inflated – zawyżony,nadmuchany
9.to average – uśredniać
10.intricacy – zawiłość
11.punchy – cięty
12.banter – żarciki,żartować
13.fleeting – chwilowy
14.to draft – robić szkic,wybierać zawodnika do drużyny
15.to condense – skrócić
16.frenzied – szaleńczy
17.joyously – radośnie
18.liberating – wyzwoleńczy
19.to slump – opadać (np. o ramionach)
20.shattered – wstrząśnięty
21.exhilaration – radość
22.insincere – nieszczery
23.understatement – niedopowiedzenie
24.scarcely – dopiero co
25.at any rate – w każdym razie
26.to commission – zlecać
27.ordeal – męka
28.fictive – wymyślony
29.to string – zawieszać
30.to throb – bić (o sercu),pulsować
31.magnanimous – wielkoduszny
32.tribute – uznanie
33.endurance – wytrzymałość
34.undeserving – niezasługujący
35.to stake – ryzykować
36.to dissolve – rozwiązywać
37.void – nieważny
38.pitter-patter – tupot

TEST 4

Summer in Italy,p1,p85
1. Rollaway bed – dostawka
2. Harpsichord – klawesyn, klawikord
3. To hum – nucić
4. To cull – odstrzeliwać
5. Limp – przywiędły
6. Petal – płatek
7. Vitality – witalność, energia
8. Vivaciousness – ożywienie, gotowość do życia
9. Pastry – słodkie pieczywo
10. To toss – rzucić,podrzucić/coś lekkiego np.monetę/

My aunt’s wedding,p1,p86
1. Rip-roaring – szalony, ekscytujący
2. To subside – ustępować, opadać
3. To scuttle – truchtać
4. To dismantle – rozbrajać, demontować
5. To snatch – złapać, chwytać
6. Retribution – sroga kara
7. Indisputable – niekwestionowany, bezsporny
8. Rascal – urwis, łajdak, ananas

How mothers and adult children communicate– a psychologist view,p1,p87
1. To maintain – utrzymywać
2. To dissipate – rozpraszać

Chance encounter,p2,p88
1. To ease – zelżeć, złagodnieć
2. Slender – szczupły
3. Trunk – pień, trąba, tułów
4. Palm – wewnętrzna część dłoni
5. Plain sight – otwarty widok
6. To lean down – pochylić się
7. To graze – paść się
8. To nuzzle – trącać nosem
9. Amid – pośród, pomiędzy
10. Lush – bujny, drogi
11. Exquisite – znakomity, wyborny
12. Firmly – mocno, pewnie, stanowczo
13. Hillock – górka, wzgórek
14. Rifle – karabin, strzelba
15. Marvel – cud
16. Heron – czapla
17. To astound – zdumiewać, wprawiać w zdumienie
18. Thicket – gąszcz, zarośla
19. To conceal – ukrywać
20. Seclusion – izolacja, odosobnienie, zacisze
21. Scent – zapach, woń
22. Pine – sosna
23. Strut – krok, dumny sposób chodzenia
24. To scatter – strzaskać,rozrzucić
25. To bleat – beczeć, meczeć
26. To dash off – oddalić się pędem
27. Vainly – daremnie/zarozumiale
28. Overwhelmed – przytłoczony
29. Rigid – surowy, nieugięty
30. Shuffle – szuranie
31. Teunous – wątły, słaby, wątpliwy
32. Contentedly – z zadowoleniem
33. Crescent – półksiężyc
34. To probe – zastanawiać się, badać
35. Globed – uformowany w kulę
36. Snout – ryj, pysk
37. Insuppressible – niepohamowany, nie do opanowania
38. To quover – drżeć
39. Predator – drapieżnik

Red Shift,p3,p90
1. Wire – drut
2. Grimy – brudny, pokryty sadzą
3. Plush – luksusowy
4. Bunch – pęk, bukiet, kiść, grupa
5. Stroke – uderzenie, ruch
6. Prompt – punktualnie
7. Approaching – zbliżający się
8. Sheen – blask
9. Lad – chłopiec
10. Blockbuster – przebojowy
11. Clutch – grupka
12. Rulebook – regulamin, zbiór zasad
13. Airplay – prezentowanie na antenie
14. Virally – wirusowo
15. Hindsight – perspektywa czasowa
16. To incline – nachylać się
17. Contemporary – współczesny
18. Estimable – godny szacunku
19. Witty – dowcipny, błyskotliwy, cięty
20. Cliche – banał, frazes
21. To trot out – powtarzać coś w kółko
22. Vacuous – bezmyślny
23. Reticent – małomówny
24. Incongruous – dziwny, osobliwy
25. Besotted – zadurzony,zauroczony
26. Bulk – wielki rozmiar, bryła
27. To chant – śpiewać, intonować
28. Chart-topper – zespół/artysta/piosenka na szczycie listy przebojów
29. Reverberating – odbijanie się echem
30. Rein – cugiel, wodza
31. Well-adjusted – zrównoważony, przystosowany

Engineering in sport,p4,92
1. Strain – obciążenie, wysiłek
2. Gauge – miernik, wskaźnik
3. Oar – wiosło
4. Data-logger – rejestrator przemysłowy
5. Daunting – zniechęcający, onieśmielający
6. Futile – daremny, próżny
7. To liaise – nawiązać łączność, wchodzić w komitywę
8. To alter – zmieniać, modyfikować
9. To mimic – naśladować
10. Spike – iglica, ostrze, szpikulec
11. Javelin – oszczep
12. Lethal – śiercionośny,śmiertelny
13. Pole vaulting – skakanie o tyczce
14. Tilt – nachylenie
15. To hoist – wciągać, podciągać
16. To supersede – zastępować
17. Stiffness – sztywność
18. To recoil – cofnąć się, odskoczyć
19. Pole vaulter – skoczek o tyczce
20. To tailor – dopasowywać

Log In

Create an account