CAE 6

CAE 6

CAE  6

test1,p1,p9
1. panel – zespół/rownież ludzi/
2. inclusion – właczenie/np.jakiejs pozyc ji lub rzeczy do czegos/ 3. snooze – drzemać
4. dual- podwojny
5. buzzer- budzik
1. a wake-up call –budzenie telefoniczne
2. stake – stwka,pula
3. overall – całkowity, absolutny,w sumie
4. undulation – falistość
5. tactile – dotykowy,przyjemny w dotyku
6. undoing – zguba/downfall/,upadek
7. feat – wyczyn
8. learning curve – krzywa postępu
9. back-up – kopia
10.unanimous – /junemes/ – jednomyslny
11.tacky – lepki,tandetny
12.wrench – wyrwac
13.to be reminiscent of – przypominac o
14.hurl – ciskać,miotać
15.casing – obudowa
16.bootlace – sznurowadło
17.notion – pomysl,pojęcie
18.scoff – szydzic,kpic,drwić
19.fiddly- nieporeczny
20.crude – prymitywny,surowy,nieokrzesany

test1,p2,10

21. resplendent – olsniewajacy
22. bristle – najeżyc,jezyc się
23.tidal – pływowy
24.creek – zatoka/bryt/,strumień/US/
25.indispensable – niezbędny
26.insulate – izolować
27.harsh – surowy,srogi
28.flap – łopotac
29.the aft end – na rufie
30.perch – usadowić
31.bow – dziób
32.winch – wyciagarka
33.adept – znakomity/with- w/
34.boatyard – stocznia jachtowa
35.feed back – przekazywac,zwracac/informacje/ to sb
36.at see – na morzu
37.reclaim – wykarczowac,osuszyc,nawodnic
38.timber – drewno
39.daydream – myslec o niebieskich migdalach
40.endure – znieść, ścierpiec
41.furl – zwijać/zagle/
42.from scratch – od samego początku
43.circumnavigate – opłynac dookoła

test1,p3,p12

44.hazel – leszczyna
45.lime tree – lipa
46.dowsing – różdzkarstwo
47.prohibitive – zaporowy
48.fissure – długa szczelina
49.impervious – nieprzepuszczalny,obojętny,nieczuły
50.reel – krecic się wokół swojej osi
51.ease – zwalniać, ułatwiać
52.subside – opadac /o wodzie/,uspokajac się
53.inexplicable – niewyjasniony,niezrozumiały

test1,p4,p15

54.ponder on,over,about
55.to do sth for a lark – zrobić cos dla hecy
56.lark – heca
57.procrastinator – ten kto zwleka,
58.sever – przecinać,odcinac
59.clime – kraj
60.disentangle – rozplatac,rozwiazac
61.niggling – natretny
62.reasses – ponownie ocenićń,przemyslec
63.wanderlust – miłóść do podrózowania
64.trepidation – niepokoj,strach
65.catalyst – katalizator,pszyspieszacz
66.venture beyond – wyjechać poza
67.spring up around – tworzyc się ,narastac gwałtownie wokół
68.lectern – stojak,mównica,pulpit,katedra
69.whatsoever – żaden,w ogóle

test 2,p1,p37
longevity – /londzeveti/ – długowiecznośc,trwałość,długość zycia

frail – delikatny,kruchy
70. – nieodparty,atrakcyjny
impassionated – namiętny
plea – prośba
sustain – utrzymywac,podtrzymywać,kontynuować
sustainable – zrównowazony,trwały
71.compelling
72.hullaballo -/halebalu/ – gwar,harmider,wrzawa
73.frenzy – szał,szaleństwo
74.layperson – laik,osoba swiecka
75.appeasement /epizment/ -uciszenie,uspokojenie
76.negligible – nieistotny,nie mający znaczenia
77.once and for all – raz na zawsze
78.vocalisation – wydawanie dzwiekow
79.setback – trudnośc
80.leave off – skonczyc
81.inextricable nierozerwalny
82.interwined – nierozerwalnie zwiazany
83.to capture sb’s attention to
84.be drawn to sth – /o uwadze/
85.feast on – rozkoszować się
86.span – zakres
87.generalist – ktos majacy wszechstronną wiedzę
88.quest for- /kwest/ poszukiwanie
89.bear sb’s name – nosić czyjes imię,byc nazwanym czyims imieniem

test 2,p2,38

90.accomplishment – osiagniecie
to chart -sporzadzic mapę,wytyczyc,zrobic wykres,zaplanować,
91.deduce – wywnioskoac
92.indispensable – nieodzowny
93.embark – zaokretowac
94.render – ogłaszac
95.coverage – sprawozdanie
96.recognition -uznanie
97.merit – wartość,zaleta,zasługa
98.refine – udoskonalić
99.plug the gap – zaspokoić jakis brak,zapotrzebowanie
100.appointed – wyznaczony
101.credentials – listy uwierzytelniajace
102.abort – przerwać,przerwac przed zakonczeniem
103.terrestial – ziemski
104.retrace – iśc po czyichs sladach
105. to afford sb – dać,dostarczyc
106.envisage – /invizidż/ – wyobrażąć sobie ,widzieć
107.delineate – /dilinijet/- wyjaśniac,narysować,opisac w najdrobniejszych szczegółach

test 2,p3,p40
108.to get sb’s bearings – odzyskać orientacje
109.bearing – zachowanie,postawa
110.hulk – kadłub statku
111.outright – całkowity,natychmiastowy,,wprost
112.strait-jacket – kaftan bezpieczenstwa,hamulec
113.pleasurable – pleasant,enjoyable
114.to swamp – zasypać,utonąć/w czymś/
115.prior – wczesniejszy,uprzedni
116.tantamount – równoznaczny/to sth/
117.panel – kaseton
118.inset – wstawka,lamówka
119.slit,slit,slit – rozciąć,naciąć,rozpłatac
120.shaft -promien/światła/
121.to ponder – zastanawiać się
122.hotchpotch – mieszanina,galimatias
123.frothy – pienisty ,pusty,czczy
124.recollection – wspomnienie,pamięc
125.overall – ogólny,całkowity
126.predominance – przewaga

test 2,p4,p43

127.acclaim – przyjąć oklaskami,oklaskiwac,okrzyknąć,obwołać
128.quid /kwid/ – funt
129.to put on – wystawiac o sztuce
130.like-minded – podobnie myslący
131.rapport – relationship/repor/
132.hone – ostrzyć
133.enroll at the theatre
134.straight actor – aktor klasyczny
135.punishing – wyczerpujacy,męczący
136.plaudits – /plodit/- aplauz,poklask
137.lead roles
138.to sit back – relaksować się,nie angazować się
139.to have a knack – mieć dryg,talent/nek/
140.to roll in – naplywać masowo
141.pensive – zamyślony,zadumany
142.to tip – przewidywac sukces
142a. to do gigs – dawać występy
143.atrocious – potworny,okropny,skandaliczny,okrutny
144.to slog – mozolic się,ślęczec
145.gig – przedstawienie muzyczne z muzyką pop lub jazz na żywo
146.jaded – /dżejdid/- sterany
147.on the poetry circut – w środowisku poetów
148.disenchanted /disinczented/ – rozczarowany
149.break into np.the music business
150.hideous – obrzydliwy
151.scope-cel,dziedzina,kompetencje,zakres,meta,swoboda/mozliwości/

test 3,p1,p65
152.mediocrity – przeciętność/mediołkriti/
153.prone – podatny
154.contradiction – zaprzeczenie
155.adroitness – /edreitnes/ zręczność,pomysłowość,umiejętność
156.bottom line – końcowy wynik,kwestia zasadnicza,konkluzja
157.notwithstanding – nieposiadajacy
158.flaw – wada
159.straighforward – prostolinijny
160.assess – oszacować
161.comprehensive -ogólny,wszechstronny,ogolny o szerokim zasięgu

test3,p2,p66
162.aspiring – poczatkujący,majacy ambicje,aspiracje
163.mingle – zmieszać,połączyć
164.stomach churning – wywołujący łaskotanie w brzuchu
165.buffer between -bufor pomiędzy,against – przeciw
166.irate – zły,wsciekły,rozgniewany,zirytowany
167.to act on impulse -działac pod wpływem impulsu
168.a farrier – kowal:weterynarz
169.docile – łagodny,posłuszny,uległy/dousail/
170.a fiend/find/ – szatan,maniaczka,wścieklizna/o kimś/
171.folly – głupota
172.to venture – zaryzykować,odważyc się
173.in a metter of hours – w przeciągu paru godzin
174.an advance on -zaliczka za
175.overdraft – przekroczenie konta w banku
176.synopsis – streszczenie
177.to contest -spierac siwe,dyskutowac
178.to pitch – rzucac się na kogoś,walić kogoś,dostosować,dopasować się do
179.at arm’s length – na długość ramienia
180.to bring forth – urodzić,wydać na świat
181.disillusionment -rozczarowanie
182.demise – /dimaiz/-koniec,zgon,przeniesienie praw własnośc i
183.prompt – bystry,szybki,nakłonić,pobudzić
184.bring in – zarabiać
185.plain – rownina
186.carry through – umożliwic przeżycie,przeprowadzic
187.baffle – zastanawiać się dlaczego
188.with our jaws gaping – z opadniętymi szczekami
189.mindblowing – fascinating
190.to get heavy with sb – być nieuprzejmym
191.spending spree – krótki okres spędzony intensywnie nad czymś
192.renown – słynny,sławny

test3,p3,p68
193.brusqueness – szorstkość,obcesowośc
194.tuck – wepchać
195.wearily – ze znużeniem
196.exacting standards – wysokie wymagania
197.coy – nieśmiały,skromny
198.self-deprecating – zaniżajacy swoja wartość
199.unremitting – nieustanny,nieprzerwany
200.a streak off – smuga,pasmo,rys /charakteru/,bruzda
201.remit of sth – zasięg,kontrola
202.to remit to – przekazywać,przesyłac,złagodnieć,stracic na sile
203.unbridgeable – nie do połączenia
204.prevalent -dominujacy,przeważajacy,powszechny
205.towering – wysoki,wyniosły,niebotyczny
206.fastidiousness – wybredność,wymyślność,grymasy/festidiesnis/,pedanteria,drobiazgowość
207.credibility – wiarygodność
208.geneticist – genetyk/dżinetisist/
209.propagate -propagować

test3,p4,p71
210.to subject sth to sth – poddac cos komuś lub czemus
211.a household name – sława/o osobie/
212.many-faceted – o wielu twarzach stronach
213.upheaval – wstrza\,przewrot
214.deem – uważac za,poczytywac za
215.groundwork – postawa,fundament,podklad
216.outstanding – wybitny,znakomity,wystajacy
217.coherent -/kouhierent/ -złaczony,zgodny,spójny,logicznie zwiazany,logiczny,konsekwentny
218.imply – zakładać,dawać do zrozumienia,nasuwać wniosek
219.application – pilność,użytek,przykładanie się do pracy
220.convey – dawać do zrozumienia
221.to foster – sprzyjać,wychowywac
222.dispel -rozpędzić,rozproszyć,rozwiać
223.smokescreen – zasłona dymna
224.practicality – praktyczność,funkcjonalność
225.straightforward – prostolinijny,bezpośredni,jasny,uczciwy,prosty,zwykły,
226.scholarly – uczony/przym/
227.reverent – pełen czci,uszanowania;nabożny
228.disparate – ,disperet/- rózny,niewpółmierny,zasadniczo odmienny

test4,p1,p93
229.strand – osadzić na mieliźnie
230.self-deprecating – czynic swoje osiagnięcia mniej ważnymi
231.banter – zartować
232.foreman – brygadzista
233.rekindle – wzniecać,ożywiać
234.creak – skrzypieć
235.craftsmanship – mistrzostwo
236.recent releases -nowościforemost – czołowy,główny
237.morose – w złym nastroju,nieszczęśliwy,małomówny,ponury,posępny
238.vicious – zjadliwy,złośliwy,bezwzględny
239.bailiff – rzadca
240.parable – przypowieśc
241.evict – wyeksmitować
242.dour -posępny, ponury,srogi,
243.lull – cisza,przerwa w czymś
244.relentlessly – zaciekle, niespożycie
245.maraud – grasować,pladrowac/mered/
246.arguably – spornie,dyskusyjnie
247.flashback – wspomnienie
248.romp – swawola,igraszki
249.watchable – miły do oglądania
250.corny – oklepany
251.aesthetic – estetyczny
252.feat – wyczyn,sztuka
253.to cry out – wolac,wzywać,domagać się
254.a cut above sth – better than
255.swashbuckler – film przygodowy
256.clammy – lepki
257.counterpart – odpowiednik
258.abrasive – szorstki
259.peddle – szerzyć,rozprowadzać
260.exuberant – tryskaja cy energią,zdrowiem
261.over-egged – przedobrzony
262.pan – ostro krytykować,przesuwac kamere
263.scan – śledzić,badać wzrokiem,przeszukiwac,przeglądac

test4,p2,p94
264.consummate -skonczony,doskonały,wytrawny
265.boardwalk – scieżka z desek
266.to wage – prowadzić,toczyć wojnę
267.attrition – tarcie,ścieranie;war of attrition – wojna na wyczerpanie
268.dart – poruszać się szybko w okreslonym kierunku
269.retreat – ucieczka;ciche,prywatne miejsce,w ktorym się mozesz schronić,kryjówka,ustronie
270.swathe – połać
271.to no avail – daremnie,bez pozytku
272.circular – kołowy,kolisty,okrezny,okólny
273.stagecoach – powóz
274.eerie – straszny,pełen grozy,niesamowity,tajemniczy
275.swamp – bagno
276.cedar – /sider/-cedr
277.shaggy – kudłaty/long and untidy/
278.clog – zawada,przeszkoda
279.a stretch – kawałek,pasmo/długi/
280.scour – wyryc,wyrzeźbic dziurę,przejście w ziemi np.rzeka/
281.pitch pine – amerykańska sosna żółta
282.diminutive – zdrobniały,drobny
283.sedentary – /sedentri/ siedzący /o pracy,stylu zycia/
284.breadth – szerokość
285.to strike gold -odnieść sukces
286.outermost – najdalszy od środka
287.jade – jadeit
288.to scrap – przeznaczyc do rozbiorki
289.to saunter – /sonte/ isc powolnym krokiem,nie spieszyc się
290.inshore – in the sea but close to the shore /strefa przybrzezna/

test 4,p3,p96
291.remote – oddalony,niewielki
292.let alone – nie mówiąc już o……; a co dopiero
293.to bode -it doesn’t bode well – to nie wrózy niczego dobrego
294.a stint – pobyt,okres spedzony na czymś
295.to spawn – zrodzić,spłodzic
296.oddly – dziwnie,osobliwie;oddly enough – rzecz zastanawiająca,dziwna
297.bandwagon – an activity that more and more people are becoming involved in
298.revival – odrodzenie
299.corporate -zbiorowy,zespołowy;osoba prawna,zesół,grupa;corporate feeling – solidarnośc
300.to draw sb in – wciągnąć kogoś w coś
301.not least – especially/written/
302.to play down – deprecjonować
303.restrain – ppowściagnać;ograniczyć,powstrzymać
304.incur/inker/ – znosić coś
305.wrath – gniew,oburzenie

Log In

Create an account