CPE 5

CPE 5

CPE 5
 
TEST 1
 
The Tintin books p1,p8
1.endure – przetrzymać,znieść
2.meticulous – drobiazgowy
3.linger – zostać dłużej,utrzymywać się
4.relevant – istotny,mający znaczenie;odpowiedni,o ktorym mowa
5.amassed – zbierać cos przez długi czas/money,information/
6.abundant -obfity,wielki
7.impetus – impet;bodziec
8.finish off – zakończyć
9.apt – trafny,stosowny/choice,comment,description/
10.muster – zbierać/energy,help/=summon,gather together
11.prolific – płodny,bujny
12.incentive – bodziec
13.applicable – obowiązujacy,właściwy
14.convene – zebrac ludzi na zebraniu
15.lure – zwabić,znęcić
16.impulse – impuls,nagła chęć; bodziec
17.swell -nabrzmieć,napuchnąć
18.profuse – obfity,wylewny
 
 
Cave fauna,p9
1.in search of
2.in abundance – w bród,obfitość
   severe – surowy
3.hitherto – dotychczas
4.alone – exclusively = wyłącznie,tylko
5.exclusively – wyłącznie,jedynie
6.dissimilar – odmienny,różny
7.conjure up – wyczarować
8.hereby – niniejszym
9.distinct – odrębny,odmienny,różny = noticable –    wyraźny
10.account for – wytłumaczyć,wyjaśnić
11.henceforth – odtąd
12.disparate – niejednorodny,odmienny
13.retreat – wycofać się
14.bear out – potwierdzić,poświadczyć
15.herewith – w załączeniu
16.solely – całkowicie,wyłącznie
17.departed – zmarły
18.carry off- zdobyć/medal/zabrać/e.g. death/
 
Sadie and her son,p9
1.absenteeism – absencja,stała nieobecność
2.fare how did you fare ? – jak ci poszło?,we fared badly – poszło nam fatalnie
3.curtly – szorstko
4.arrest – zahamować
5.dizzying – zawrotny,beztroski,niefrasobliwy
6.it is money down the drain – to pieniądze wyrzucone w błoto
7.undeniably – niezaprzeczalnie,niewątpliwie
8.to be engrossed – być czymś zaabsorbowanym,pochłoniętym
9.mindful of sth – świadomy czegoś
10.to be riveted – by czymś zaabsorbowanym,pochłoniętym
11.attentive – uwazny,troszczący się
12.proclaim – (announce) ogłosić /holiday, war, good news/; proklamować/independence, republic/; (show) [świadczyć o (czym[) /guilt, honesty/
13.advocate – popierać,opowiadać się za
14.denote – /stand for/ oznaczyć; /notice, word/ oznaczać, znaczyć
15.profess – /claim/ utrzymywać /that…/; to profess to be an expert twierdzić, że jest się ekspertem:
 (declare openly) wyra|zić /opinion/; wyznawać /religion/
16.air – (dry) suszyć; (freshen) przewietrzyć, wietrzyć /bed, garment, room/; that shirt hasn’t been aired ta koszula jeszcze nie całkiem wyschła;/express/ dać,wyraz /czemuś/, przedstawić, /view, idea/
17.utter – wypowiedzieć/[word, curse, warning/; wydać z siebie /cry, sound/
18.gutter – rynna,rynsztok
19.spur – /stimulate/ pobudzać /person, economic .growth/; przyśpieszać /increase, advance/; wywołać /reaction, response/
20.incite – podburzać /people/ (to sth do czegoś) /strike, violence/
21.boost – /stimulate/ zwiększać /capacity, number, pay, profit, value/; pobudz|ać /economy, productivity/; 22.stymulować /growth/
23.stark – surowy,poważny
24.vivid – jaskrawy,żywy,bujny
 
The Cricket Tour p2,p10
1.at the sharp end – w najtrudniejszym miejscu/momencie
2.vulture – sęp
3.dismiss-oddalić,zwolnić,odrzucić,odprawić,zapomnieć,odsunąć
4.derogatory – uwłaczający,obraźliwy
5.resentment – uraza
6.the self-preservation – instynkt samozachowawczy
7.saunter – przechadzać się; przechadzka
8.retort – riposta;ripostować
9.wry – cierpki,kpiarski
 
Industrial relations in football,p11
1.assessment – ocena,oszacowanie
2.by its very nature – z natury rzeczy
3.conduct – prowadzić,dyrygować
4.factory floor – hala fabryczna;robotnicy
5.distort – zniekształcać
6.resentment – uraza
7.descend – zejść;zniżyć się;popaść w;zwalić się (e.g.guests)
8.commodity – towary,artykuł
9.imply – suggest
 
Why do we need sport?,p12
1.vicariously – pośrednio
2.palpable – wyraźny,ewidentny
3.tribalism – lojalność wobec własnej grupy/kultura,organizacja/
5.perform cartwheels – robić gwiazdy/przerzuty bokiem:)/
6.exert – wykorzystać/talent,władzę/;wywrzeć
7.cavort – brykać,hasać
8.common cause – wspólna sprawa
 
 
The Tennis Coach,p13
1.volley – uderzyć z woleja
2.grin – szczerzyć zęby w usmiechu
3.pinch – szczypać
4.banger – rzęch,gruchot;petarda,fajerwerk
5.roll into – napływać do
6.vintage – z dobrego rocznika;stary
7.erratically – nierówno
8.riddled – przezarty,podziurawiony;ridlle – roic się od
9.pound out – wybebnić,wystukać
10.dent – wgniecenie, zranienie
11.spring – sprężystość
12.suspension – zawieszenie
13.latter – ten ostatni, o którym mowa
14.accomplish – osiągnąć
15.windmill – machać
16.cease – przerwać,zaprzestać
17.idiosyncratic – charakterystyczny;szczególny;specyficzny
18.location – położenie
19.deliver a shot – zagrać piłkę/w tenisie/
20.intone – recytować monotonnie; wygłosić monotonnym głosem
21.wear and tear – zużycie;straty,zniszcenia
22.mindlessly – bezmyślnie
23.sublime – wspaniały,niezrównany,wyjatkowy
24.breakthrough – przełom
25.stroke – uderzenie
 
The Play p3,p14
1.just so – właśnie ,dokładnie
2.stew – gulasz; mieszanina
3.shrine -sanktuarium,kaplica
4.window ledge – parapet
5.corral – zagroda;zaganiać
6.varnished – lakierowany
7.cabinet – szfka,serwantka;gabinet/polityka/
8.grain – słoje/drewno/,żyłkowanie
9.dovetail joint – rodzaj połączenia/zwój gwintu/WOW! możecie się tego nie uczyć!!!!!
10.conceal – ukryć/from/
11.merit – zasługiwać
12.affliction – dolegliwość
13.in retrospect – z perspektywy czasu
14.imitative – wtórny,nieorginalny
15.knowingness – awareness,consciousness,shrewdness-spryt,przemyślność
16.compel – wzbudzać
17.wince – wzdrygać się;krzywić się
18.facility with words – łatwość pisania
19.make for – sprzyjać
20.inept – nieudolny,nieporadny
21.haunting – zapadający w pamięć
22.unapologetically – bez przepraszania
23.spell – urok;zaklęcie
24.hold back – powstrzymać
25.to be on course – być w drodze
26.unruly – niezdyscyplinowany,niesforny
27.coincide – zbiegać się z
28.hailstones – grad
29.nuptials – uroczystości ślubne
30.set aside – odłożyć
31.exclusively – wyłącznie,jedynie
32.dubious – wąypliwy,niepewny,podejrzany
33.withhold – wstrzymać
34.transition – przejście
35.write out – sporządzić,napisać/list,instrukcję,raport/
36.onset – poczatek,nadejście
37.set about – rzucić się na
38.vulnerable – wrażliwy,bezbronny
39.prompt – spowodowac,doprowadzic;zasugerować
40.dash – sprint
41.seal off- zamknąć dostęp
42.resolve – rozwiązać;postanowić;zdecydować
43.fate – los
44.immune – odporny
45.recognition – uznanie;rozpoznanie
46.overstate – wyolbrzymiać
47.tainted – naznaczony,splamiony
48.condescension – protekcjonalność
49.intrusive – wścibski
50.infinite – nieskończony
51.nullity -nieważność
52.indispensable – niezbędny
53.tentative – niepewny,nieśmiały;wstępny/plan,szkic/
54.reckless – lekkomyślny,zuchwały,brawurowy
55.wrongdoing – naganne postępowanie
56.mayhem – chaos,awantura
57.relative – względny
 
Folk Music & Blues Music,p4,p16
1. crucial – roztrzygający,decydujący;zasadniczy
2. overlook – przeoczyć;wychodzic na/o widoku/
3. constituency – elektorat;zwolennicy
4. invariably – niezmiennie
5. to be distinguishable – różnić się
6. advent – nadejście
7. to tell sth/sb apart – odróżnić
8.. prevailing – panujący;przeważający,dominujacy
9. enforce – wprowadzic w życie;wyegzekwować
9. featured soloists – występowali jako soliści
10. fixed and formalised – ustalony sformalizowany
11. intact – nietkniety,nienaruszony
12.storyline – treść
13.musical setting – sceneria,oprawa
14.imply – sugerować
15.solely – całkowicie,wyłącznie,jedynie
16.touchstone -kamień probierczy
17.attribute – cecha
18.repugnant – odrażajacy
19.unsullied – bez skazy,nieskazitelny,nieskalany
21.presumption – przypuszczenie,domniemanie
20.deem – uznać /sth/
22.verg -krawędź;graniczyć z
23.outright – pełny,pełnoprawny,niekwestionowany
24.at the very least – przynajmniej,co najmniej
25.imperative – konieczność,nakaz
26.simultaneously – jednocześnie,równocześnie
27.hold the following truth -
28.self-evident – oczywisty,ewidentny
29.anew – jeszcze raz,na nowo
30.and so forth -i tak dalej
31.unfixed – unsteady
32.chord – akord progression – progresja,sekwencja
33.vocal tics -compulsive phonic expressions,such as noises,hiccups,grunting,barking,hissing,etc.
34.lyrical tags -
35.derive -wywodzić się z/od
36.predate – poprzedzać
37.let alone -a co dopiero,a tym bardziej
38.ineradicable -niemożliwy do wykorzenienia,niezatarty/ineradikebl/
39.dexterity -/at,in,with/- zręczność,sprawność
40.facility – możliwość,funkcja
41.versatility – wszechstronność,wielofunkcyjność
42.heartily – serdecznie,całym sercem
43.conduit for – rura,kanał
44.gamut -gama,wachlarz /czegoś/
45.pull ahead – wysunąc sie na prowadzenie
46.a hopeful – osoba rokująca nadzieję;osoba pełna nadziei/young hopefuls – młodzi pełni nadziei/
47.by extension -/a/ zatem
48.complexity -zawiłość,złożoność
 
 
Test 2,p1,p34
 
Professional sport
1.entail – wiązać sie,pociągać za sobą
2.exploit sb’s weaknesses – wykorzystać czyjeś słabości
3.mercilessly – bezlitośnie,niemiłośiernie
4.repellent – odrazający
5.humility – pokora
6.compassion – współczucie,litość
7.reverse – odwrotny,wsteczny;odwrócić,zamienić się
8.albeit – aczkolwiek
9.eradicate – wykorzenić,wyplenić
10.insofar – o tyle,o ile;na tyle,na ile jest to możliwe
11.whereby – dzięki któremu
12.enact – odegrać,zagrać;uchwalić
13.thereof – z tego;tego
14.extinguish -zgasić,ugasić
15.rectify – sprostować,naprawić
16.hence – stąd
17.merit – zaleta,wartość
 
 
Introduction to a magazine feature, p35
1.to burst at the seams – pekać w szwach
2.declutter – odgracić
3.to feel stuck and unsure – czuć się niepewnie ,być uziemionym
4.clear out – posprzątać,zrobic porządek
5.jot down – zanotować
6.pen – napisać
7.doodle – nabazgrolić
8.etched – wytrawić;wyryć
9.unleash – spuścic ze smyczy;rozpętać,wywołać/wojnę/
10.unwind -rozwinąć;odwinąc;odpreżyc się,zrelaksować
11.dump – wysypisko;grajdoł,dziura,nora
12.clog – chodak,drewniak; clog up – zatkać,zapchać,zablokować
13.hold on – zaczekac;trzymać sie;wytrwać;mocować
14.join up – wstąpić do wojska;zbierać sie;łączyć,spotykac/drogi,szlaki/
15.set in – wdawać sie,wywiazywac się;dawać o sobie znać/zima/
16.entity – jednostka,istota
 
Problem staff,p35
1.multitude – wielowymiarowy,wielopłaszczyznowy
2.service industry – sektor usług,usługi;firma uslugowa
3.service charge – opłata za obsługę wliczona w rachunek;prowizja bankowa;opłata eksploatacyjna
4.mandatory – obowiązkowy
5.come down to – sprowadzac sie do
6.hit sb where it hurts
7.pay packet – koperta z wypłata;pensja,zarobki
 
The Sea,p 2,p36
1.ostensibly – rzekomo,pozornie
2.ripple – marszczyć sie,szemrać
3.aesthetics – estetyka
4.realm – królewstwo;sfera,dziedzina
5.virtually – praktycznie
6.antediluvian – przedpotopowy
7.transient – przejezdny,przejściowy
8.awestruck – pełen podziwu,oniemialy z wrażenia
9.awe – respekt,podziw,obawa,trwo
10.ineffable – nieopisany,niesłychany,niewysłowiony
11.impervious – nieprzepuszczalny;obojętny,nieczuły
12.maverick-indywidualista;niestereotypowy,nieszablonowy;niezależny/polityk,pisarz/
13.opacity – nieprzezroczystość,mętność;tepota
14.menace – groźba,zagrożenie;zmora;zagrazać,grozić
15.candied – kandyzowany;przesłodzony/o rzeczy/
16.approximately – około,w przybliżeniu;prawie
17.benevolent-dobrotliwy,łaskawy,życzliwy;dobroczynny
 
 
The walk, p37
1.tussle – bójka,spór;spierac się,bic się/over,for/
2.a sense of scale – wyczucie proporcji
3.habituate – wdrożyć
4.affront – znieważyć                          
5.apprehension – lęk,obawa
6.daily grind – codzienny młyn
7.cringing – służalczy,uniżony
8.mesh – sieć,siatka
9.insignificant – nieznaczny,niewielki;małoznaczący
 
South Georgia,p38
1.profusion – obfitość
2.captivate – zniewolić,urzec,zauroczyć
3.discriminating – wyrobiony,wytrawny,wybredny
4.anthropomorphic – antropomorficzny
5.conglomeration – konglomerat,zlepek
6.tussock – kępa /trawy/
7.bog – bagno,trzęsawisko
8.render – oddać/np.piękno,nastrój/
9.dub – nazwać
10.far-flung – daleko usytuowany;/fling,flung,flung – rzucać/
11.outpost – placówka,bastion
12.plane trails – ślady samolotów na niebie
13.blather – ględzenie;pleść
14.immerse – zanurzyć
15.inconsequential – nieistotny,błahy
16.minutiae – drobiazgi,drobne szczegóły
17.in sb’s stead – zamiast kogoś
18.bleat – beczeć,meczeć/owca/;biadolić
19.growl – warczeć,pomrukiwać
20.belch – bekać
21.grunt – chrząkać
22.refuge – schronienie
23.schisms – rozdział,podział
 
 
Nature and Poetry,p39
1.exclude – wykluczać,nie obejmować,zamknąć dostęp
2.subjective – mianownik;subiektywny
3.curse – przeklinać
4.stool – taboret,stołek;podstawa łodygi;it falls between two stools -to jest takie ni to,ni owo
5.write off – spisać na straty,postawić na czymś krzyżyk
6.escapist – eskapista,eskapistyczny
7.elitist – zwolennik;elitarny
8.pedestal – cokół,piedestał
9.in the particular -w szczegółach
10.the vernacular – język narodowy;język potoczny,żargon
11.be grounded in – uziemić:-)
12.sense of wonder – uczucie zachwytu
13.primal – pirwotny,podstawowy,wrodzony
14.aesthetic – estetyczny
15.slushy – topniejący/śnieg/;ckliwy
16.twaddle – banialuki,głupoty
17.onslaught – szturm,atak,najazd
 
How I baked in Alaska,p3,p40
1.gruelling – wyczerpujący
2.fleecy – z misia
3.eiderdown – kołdra puchowa
4.waddle – chodzić jak kaczka,dreptać
5.listlessly – ospale,apatycznie,bez entuzjazmu
6.snowshoe – rakieta śnieżna
7.gloomily – ponuro,posępnie
8.intone –  recytować monotonnie
9.expanse – przestrzeń,przestwór
10.churned-up – wzburzyć/o wodzie/,wzruszyć/o ziemi/
11.crack – pęknąć,zarysować się
12.mettle – siła charakteru,duch walki
13.rule out – wykluczyc,uniemożliwić
14.sprawling – rozciągnięty,zamaszysty,rozwlekły
15.short on charm – brakować wdzięku
16.high-rise – wieżowiec,wysokościowiec
17.perch on – usadowić się na,przysiąść
18.panicky – panikarski,rozhisteryzowany
19.stockpiling – gromadzenie,składowanie
20.up-country – w głębi kraju,w głąb kraju
21.venture forth – wyruszyć,wypuścić się; venture – śmiałe przedsięwzięcie;zaryzykować
22.disconcertingly – zaskakująco,żenująco
23.the main drag – główny trakt,droga;sztach;nudziarz
24.conspicuous – widoczny;niezwykły,wyjątkowy
25.goldrush – gorączka złota
26.hairy – chested prose – proza z dużą dawka testosteronu:-)
26a. rough – and-ready – prosty,niewyszukany;prowizoryczny,przybliżony
27.doggerel – rymowanki
28.to mush – jeździć psim zaprzęgiem
29.strain at the leash – szarpać się na smyczy
30.get heated up – wpaść w stan silnego ożywienia
31.freakish – wynaturzony,dziwny,dziwaczny
32.soar – wznosić się;szybować;narastać
33.skyward – podniebny,w niebo,ku niebu
34.balmy – ciepły,łagodny,balsamiczny,żywiczny,kojący;zbzikowany
35.hold out – wytrzymać
36.tilt – pochyłość,nachylenie
37.labour sb with – zanudzać kogoś
38.dreary – ponury,posępny;monotonny,szary,nudny
39.deterioration – pogorszenie
40.onward – dalszy
41.suffice – wystarczyć
42.unseasonal – nietypowy;nieodpowiedni/np.o ubraniu/
43.dismay – wielki niepokój,konsternacja,przerażenie
44.rank  - zupełny,kompletny/beginner,outsider;stupidity,injustice/
 
 
Sam and his father p4,p42
1.pointedly -znacząco,w ostentacyjny sposób
2.yammer about – biadolić/~ on – pytlować
3.outrage – przemoc,gwałt
4.resentment – uraza
5.rancour – uraza
6.stall – zgasnąć o silniku
7.weight of expectation -
8.snag – szkopuł,zadra;zaczepić,naderwać,nadłamać,skaleczyć
9.to give away -
10.contender – zawodnik,kandydat
11.acknowledge – przyznawać,uznawać
12.resent sb – żywić urazę
13.commiseration – wyrazy współczucia,współczucie
14.cheerless – ponury
15.the other way round -
16.bereaved – osierocony,pogrążony w smutku;the bereaved – rodzina zmarłego
17.taunt – szyderstwo,drwina;szydzić,drwić
18. expertly – umiejętnie,wprawnie,fachowo
19.flick – prztyczek,pstryk;film;pstryknąć,machnąć,trącić/flicks – kino
20.dig into – grzebać,przekopać
21.barb – wąs,zadzior,kolec
22.grouse – powód do narzekań,psioczyć
23.jeering – szydzenie,wyśmiewanie
24.conceal – ukrywać,skrywać
25.consistent in – stały,uprczywy,logiczny,spójny/~ with zgodny z
26.resent – żywić do kogoś urazę
 
 
Test 2,p5,p52
1.descent – pochodzenie
2.ruling – rządzący
3.illustrious – znakomity,znamienity,wspaniały
4.pedigree – rodowód
5.kinship – pokrewieństwo,więź
6.reinforce – wzmocnić,umocnić
7.recitation – recytacja
8.descendant – potomek
9.antecedent – przodek
10.stem from – wywodzić się z
11.yearn – tęsknić,pragnąć
12.ancestry – pochodzenie,rodowód
13.exert – wywrzeć;wykorzystać/talent/; exert oneself – wysilić się
14.set out  - przedstawiać/problem,pomysł,etc/
15.assert – twierdzić,utrzymywać
 
 
Test 3
Listing,p1,p60
1.the badge of distinction – odznaka świetności
2.unheroically – mało heroicznie,nieheroicznie
3.indefinitely – na czas nieokreślony,bez końca
4.sustainability – równowaga
5.to brand – cechować,piętnować,znaczyć
6.to earmark – oznakować,znaczyć
7.to mint – wybić/monetę/
8.to tag – oznaczać,metkować,obraczkować
9.riddance – idiom:good riddance – krzyżyk na drogę
10.clearance – pozwolenie,zezwolenie;wycinka;wyburzenie
11.dispatch – wysyłać,ekspediować;s/pałaszować;uwinąć się,szybko cos załatwić
12.convey – przekazać/news,order,etc;transport;communicate
 
Shopping in Europe,p60
1.forge ahead – posuwać się do przodu,rozwijać się dynamicznie
2.dwell – mieszkać;~ on – rozmyślać nad
3.cling – trzymać się czegoś kurczowo,przyczepić się
4.defer – odroczyć,odkładać
5.lag behind – pozostawać w tyle
6.thrust – przepychać się
7.shove – rozpychać się
8.heave – ciągnąć z całej siły
9.jerk – szarpnąć;drgnąć
10.crux – sedno/the crux of the matter
11.gist – istota,sedno
12.craze – moda,szał
13.rebound – odbicie,rykoszet
14.rally – poprawa,gwałtowny
15.self-regarding – myślący wyłącznie o sobie
16.self-appointed – samozwańczy
17.self-respecting – szanujący się
 
Teeth p61
1.hailed – considered
 
Advertising in the US p2,p62
1.mangling – partactwo
2.dispirit – zniechęcić
3.dwell on – rozmyślać nad
4.ruse – podstęp
5.albeit – aczkolwiek
6.putative – przypuszczalny,domniemany
7.arresting – uderzający/beauty/,wstrząsający/sight/
8.healthful – zdrowy,leczniczy
9.turn over to sth- noun!
10.deviousness – chytrość,przebiegłość
11.allowable – dozwolony,dopuszczalny
12.predicament – kłopotliwe położenie
13.candour – szczerość
14.concede – przyznać się do,uznać
15.inaccurate – niedokładny,nieprecyzyjny
 
 
A new copywriter,p63
1.publicity – rozgłos,reklama,
2.cram into – wpychać
3.lay sb open to prosecution -
4.with the tongue in the cheek – z przymrużeniem oka
5.conviction – przekonanie
6.commodity – towar
7.far-fetched – naciągany
8.ingenuity – pomysłowość
9.indecent – nieprzyzwoity,skandaliczny
10.infallibly – bezbłędnie,niezawodnie
11.crowd out – wypierać /sb of sth/
12.conversely – odwrotnie,na odwrót
13.copywriter – autor tekstów reklamowych
14.verbiage – wielomówność,werbalizm
15.sketch – skecz;szkic;krótka relacja
16.meek ass – potulny osioł
17.burden – ciężar,brzemię
18.reconcile – pogodzić
19.layout man – grafik
20.persist in
21.clutter sth up with – zagracić
22.to the detriment of – ze szkoda,z uszczerbkiem dla
23.exert influence on
24.unappealing advertisement
25.contempt – pogarda
 
 
Nick Drake and his record company, p64
1.antediluvian – przedpotopowy
2.anathema – anatema,klątwa
3.act – numer sceniczny
4.reluctance – niechęć
5.interest from – zainteresowanie ze strony
6.profile – profil,sylwetka;przedstawić sylwetkę
7.grab on = grab at – rzucić się na
8.gig – występ
9.allegation – domniemanie;zarzut
10.idifference – obojętność
11.rail – pomstować
12.jolly – strasznie
13.set about doing – zabrać się do robienia czegoś
14.nurture – pielęgnować,żywić
15.do the publicity – szukać rozgłosu
 
 
Advertising agencies and their clients,p65
1.wariness – ostrożność,rezerwa
2.fat pay checques -
3.endure – znosić,ścierpieć;przetrzymać
4.reversal – odwrócenie,zwrot
5.novel – nowatorski,nowy,orginalny
6.a pitch – szczyt,zenit,stopień intensywności
7.fictitious – zmyślony,fikcyjny
8.a brief -zakres obowiązków,
wytyczne,dyrektywy;streszczenie sprawy
9.elicit – uzyskać/np informację/,zyskać/poparcie/
10.generate – wytwarzać,spowodować
11.erroneous – błędny,mylny
12.sift – przesiewać
13.qualitative – jakościowy
14.wilfully – uparcie,z uporem;umyślnie,rozmyślnie
15.post-rationalise – usprawiedliwiać
 
 
Kind of Blue p3,p66
1.salute – salutować,pozdrawiać,oddawać honory
2. towering – nadzwyczajny,wybitny
3.features Cotrane on tenor saxophone
4.at the height of their powers
5.all- star recordings – nagrania w wykonaniu gwiazd
6.to be on the most inspired form
7.spur-of-the-moment – coś podyktowane impulsem
8.five pieces on the album – 5 kompozycji na albumie
9.recorded in a single take
10.to be credited with – przypisywać coś komuś
11.irascible – wybuchowy/o charakterze/
12.contrary – przekorny
13.foul-mouthed – ordynarny
14.shelter within – ochraniać coś co mamy wewnątrz siebie
15.to talk rough – mówić ostro,brutalnie
16.forsake – opuścić,zarzucić
17.unhackney -
18.carapace – skorupa,pancerz
19.extroversion – ekstrawersja
20.ostentatious – ostentacyjny,pretensjonalny
21.muted – przyciszony,stonowany,powściagliwy
22.novelty – nowość,atrakcja,błyskotka
23. revere – szanować,czcić
24.renown – renoma
25.on closer examination – po przemyśleniu
26.celebrated facts -
27.mesmerisingly – hipnotycznie
28.modestly – skromnie
29.suppress – powstrzymać,stłumić,zataić
30.resentful – pełen urazy
31. unity of mood – spójny pod względem nastroju
32.hushed – ściszony;oniemiały
33.exuberant – żywiołowy
34.elsewhere – gdzie indziej
35.spontaneity – spontaniczność
36.on the road – w drodze
37.attain – osiągnąć,zrealizować
 
 
Sound and Fury p4,68
1.to instruct sb on -
2.televise – transmitować,emitować w TV
3.diffident – niepewny siebie,bez wiary w siebie
4.weatherman = weather forecaster
5.hunched – zgarbiony
6.meek – potulny
7.curvy – o okrągłych kształtach
8.isobars – izobary
9.spell – okres
10.dull – pochmurny
11.to lack in spirit -
12.apologetically – przepraszająco
13. to pitch sth with the verve -
14.customarily – zwyczajowo,tradycyjnie
15.used-car lot -
16.outlook – pogląd,perspektywa,widok
17.prognostication – prognoza,przepowiednia
18.blizzard – zamiec,śnieżyca
19.ooz – muł;wydzielać,krwawic,ropieć:emanować
20.ominous – złowieszczy
21.wastes - 
22.raucous -
23.intimidate -
24.equable -
25.warily -
26.balmy -
27.lulling -
28.duvet -
29.to cup -
30.glisten -
31.still -
32.anticipation -
33.rustle -
34.split of lightning -
35.streak -
36.cracking slip of thunder -
37.rumble – grzmieć,dudnić
38.
 
TEST 4,p1,p86
Flight to Phoenix
1.to lose no time in doing something- nie tracić na coś czasu
2.to head for something- udać się gdzieś
3.runway- pas startowy
4.abate- nacichnąć
recede- zmniejszać się, oddalać
5.amble- kłusować/ iść spokojnym krokiem
6.to lay on- przygotować
7.gale- wichura
8.torrent- potok, strumień
9.fit- napad, atak
 
Keas – not just pretty parrots
1.kea- Kea
2.to pick up a tip- zdobyć wskazówkę
3.flock- klucz (ptaków)
4.division of labour- podział pracy
5.a common end- wspólny cel
6.spread- rozprzestrzenić się
7.to hold dear- uważać za drogie, bliskie sercu
8.foreshadow- zwiastować
 

Rock Journalism,p2,p88
 1.to be in someone’s infancy- być w niemowlęctwie, w powijakach, na samym początku
2.stand head and shoulders above the rest- wystawać ponad resztą, wyróżniać się z tłumu
3.commonplace- powszechne, komunał
4.cliche – frazes, klisza, komunał
5.emulate – rywalizować
6.fledgling – raczkujący
7.drudgery – mordęga
8.to come with a pension plan – przychodzić z, z góry zakładać plan emerytalny
Frank Sinatra’s press agent
9.bring down to aisle – obniżyć się do nawy
10.moan – jęczeć
11.pandemonium
12.astute – bystry
13.dervishlike – jak derwisz (członek muzułmańskiego bractwa religijnego)
14.conflagration – pożar, pożoga
15.bobby socks – skarpetki z kołnierzykiem ( białen z koronką charakterystyczne dla lat 50′ zakładane najczęściej do czarnych czułenek)
16.apiece – za sztukę
17.drill – wiertarka, musztrować, wyćwiczyć
18.holler – wykrzykiwać
19.bent and dipped certain notes – zaginać i obniżać konkretne nuty
20.squeal – pisk
21.fall apart – rozpaść się
22.to fall in dead faint – upadać w martwym omdleniu
23.in unison – w uniesieniu
24.columnist – felietonista
25.in a swoon – zemdlony
26.genuinely – autentycznie
27.shrewd – sprytny
 
,
Hotshots II, p2,p 91         
1.forte-mocna strona
2.liking-upodobanie
3.perfidious- przewrotny, zdradliwy, perfidny
4.yen- wielka ochota
5.denounce- potępiać, oskarżać, ujawniać
6.debut- debiut
7.meretricious- krzykliwy, sztuczny
8.puncture-przebijać
9.quixotically- idealistycznie, nierealnie
10.to gel-zastygać
11.self-indulgence- pobłażanie sobie, dogadzanie sobie
12.justifiably- słusznie, zrozumiale
 

Blind to change,p3,p92
1.unnerving- wytrącający z równowagi
2.uneasily- niespokojnie, nerwowo, z trudem
3.initially- początkowo
4.log- zapisywać, rejestrować
5.salient- wyrazisty, główny
6.elaborate- złożony, skomplikowany
7.computing- przetwarzanie danych
8.perception- postrzeganie, percepcja
9.look away- odwracać wzrok
10.lapse- chwilowe zapomnienie, przejęzyczenie, pomyłka
11.reconcile (sth with sth)- pogodzić coś z czymś
12.gross- rażący, ogromny, tłusty
13.cortex- kora mózgowa
14.myriad- mnóstwo, niezliczony
15.attributed (to) – przypisywany
16.cognitive- poznawczy
17.fraction- ułamek, drobna część
18.blank- pusty, czysty, niezapisany
19.a railing- poręcz
20.substitution- zastąpienie, podstawienie
21.succumb- ulegać, poddawać się
22.glut- przesyt, nadmiar
23.distortion-  zniekształcenie, wykrzywienie
 
 
TEST4,p4,p94

Log In

Create an account