FCE 1

FCE 1

TEST 1

Meet the amazing Watkins Family,p1,p8

1. to have a crack at – próbować swoich sił w czymś
2. to come across – natrafić na
2b.baulk at – wzdragac sie przed
2a.to include – obejmować/zawierać
3. cello – wiolonczela
4. viola – altówka
5.to blossom – zakwitać/rozkwitać
5a.blossoming – kwitnący
6.the icing on the cake – wisienka na torcie
9. esteem – szacunek,poważanie
10.to beckon – kusić,wabić
11.to take up – zainteresować się/ zająć się czymś
12.to start sth off – zapoczątkowywać
13.to be supportive of sb – wspierać kogoś
14.to aspire to – dążyć do/aspirować do
15.to acquire – nabywać
16. on loan – wypożyczony
17.to keep track of sth – nadążać za czymś
18.to be keen on – lubić
19.to admit – przyznać,że
20. a bow – smyczek
21.to appoint – wyznaczyć,mianować
22. a string – struna
23. chamber music – muzyka kameralna
24. folks – ludzie;rodzice
25.to retire – pójść na emeryturę
26.to turn out – okazać się;produkować
27.to threaten – zagrażać,grozić
28.to respond – odpowiadać
29. a craftsman – rzemieślnik
30.to get a hang of sth – zrozumieć
31. obvious – oczywisty
32.to affect – mieć wpływ na,oddziaływać na
33. actually – właściwie

The Kingfisher p2,p10

1. kingfisher – zimorodek
2.to shade – zacieniać
3. shallow – płytki
4. slice – kawałek,plasterek
5. motion – ruch
6. striking – uderzający,rzucający się w oczy
7. a split second – ułamek sekundy
8. trace – ślad
9.to linger – pozostać,unosić sie w powietrzu/np.o zapachu/
10.to scorch – przypalić,wypalić,osmalić
11.despite – pomimo
12.to appear – pojawić się
13.feather – pióro/ptasie/
14.to scatter – rozsypać,rozrzucić
15.to reflect – odbijać,odzwierciedlać,pomyśleć
16.to couple – połączyć
17.approach – podejście,zbliżenie się
18.hideout – kryjówka
19.recipe – przepis
20.to reckon – uważać,myśleć,liczyć
21.decent – przyzwoity
22.meantime – w międzyczasie
23.available – osiągalny
24.failure – porażka
25.gradual – stopniowy
26.freelance – niezależny;wolny strzelec
27.ultimate – ostateczny,największy,najwyższy
28.to be attracted to – uważać coś za atrakcyjne,pociągające
29.to be an expert on – być ekspertem w czymś
30.to overhang – zwisać
31.available – dostępny/wolny

My line of work p3,13

1.to take measures – przedsiębrać środki
2.participation – uczestnictwo/udział
3.disagreement over/about – różnica zdań/niezgoda
4.considerable – znaczny
5.to read up about – poczytać na temat
6.beforehand – przedtem
7.to establish – ustanowić;założyć/np.o firmie/
8.to display – wystawić/na wystawie/
9.interactive – odbierajacy informacje i reagujacy na nie
10.to bring in – wnieść,wprowadzić
11.brochure – broszura
12.leaflet – ulotka
13.account – konto
14.in order to – żeby
15.midday – południe
16.to work out – wymyślić,opracować,rozpracować
17.to get involved – angażowac się,wciagnąć sie w coś
18.whether – czy
19.particular – szczególny,konkretny,dany
20.junction – skrzyżowanie
21.no matter what – bez względu na,obojętnie,nieważne co,jaki,etc
22.to come up with – dostarczyć,znaleźć,wystąpić z,przedstawić,wymyślić
23.to live by the coast
24.to respond – odpowiadać
25.enquiry – pytanie,zapytanie
26.resource – środek,zasób
27.to set up – założyć/np.rodzinę,firmę/;ustanowić/np.rekord/
28.coastal – związany z wybrzeżem;przybrzeżny
29.fate – los
30.to attempt – usiłowac,próbować
31.underneath – pod spodem,pod
32.extremely – nadzwyczajnie
33.conservation – ochrona przyrody
34.job has many highs – wzloty,wyże,zalety
35.downside – wada; negative side
36.charity – dobroczynność,działalność charytatywna,organizacja charytatywna
37.constant – ciągły,stały
38.to achieve – osiągnąć
39.varied – urozmaicony,różnorodny
40.to match – pasować,dopasować
41.requirement – wymóg,wymaganie
42.to ensure – zapewnić,gwarantować
43.stock – towar,zapas
44.content – treść,zawartość,materiał;zadowolony
45.issue – problem,kwestia;wydanie;nakład;potomstwo
46.boundary – granica
47.particular – szczególny,konkretny
48.to require – wymagać
49.response – odpowiedź
50.current – aktualny,obecny,bieżący;nurt,prąd
51.enjoyable – przyjemny
52.to deal with – zajmować się,mieć do czynienia z

TEST 2

Part1,p30

1.to lean against – opierać się o
2.pillar – filar
3.to expect – oczekiwać,spodziewać się
4.airy- przestronny
5.elderly – starszy
6.to stuff – wypchać,napchać,zapchać
7.swarm – chmara
8.to litter with- zaśmiecać czymś
9.well-off – zamożny
10. to go up to – wstąpić do;podejść;wzrosnąć do
11.to come over to – wpadać,wpaść;być zrozumiałym,być słyszalnym,być jasnym
12.northbound- w kierunku północnym
13.to march – maszerować
14.row – rząd,szereg;kłótnia
15.to straighten up – wyprostować się
16.to drift – dryfować
17.to strike sb as – sprawiać wrażenie,że
18.to glance – zerknąć,spojrzeć
19.to swerve – skręcać gwałtownie
20.to be thirtyish – być po trzydziestce
21.to ask sb a favour – poprosić kogoś o przysługę
22.frown – nachmurzyć się,zmarszczyć brwi
23.wrist – nadgarstek
24.to sense – odczuć,poczuć,wyczuć,przeczuwać,czuć
25.to go on guard – stać się czujnym
26.to haul – ciągnąć/ wlec,holować
27.leash – smycz
28.to be in a state – być zdenerwowanym
29.to cluck – gdakać
30.sympathetically – współczująco,ze współczuciem
31. to head – prowadzić,kierować się
32.to stay put – nie ruszać się z miejsca,czekać w danym miejscu
33.emergency – nagły wypadek,kryzysowa sytuacja,sytuacja awaryjna
34.to exceed – przekraczać,przewyższać
35.to wander – błądzić,włóczyć się,wędrować
36.padded – wyściełany,wywatowany,usztywniony
37.contents – zawartość
38.stapple – zszywka
39.anxious – niespokojny
40.destination – cel podróży,cel,miejsce docelowe
41.to be jealous of – być zazdrosnym o
42.appearance – wygląd
43.skill – umiejętność,wprawa,zręczność
44.attitude – postawa,stanowisko
45.cautious – ostrożny
46.according to – według,zgodnie z
47.to relieve – ulżyć
48.annoyed – strapiony,zirytowany,rozdrażniony,zły,zdenerwowany
49.course of action – przebieg wydarzeń
50.sympathetic – współczujący
51.willing – chętny
52.doubtful – wątpliwy
53.proceed – postępować,posuwać się do przodu,przebiegać
54.to interfere – wtrącać się,mieszać się,zaburzać
55.to confuse – dezorientować/pomylić
56.to remain – pozostawać/ zostawać
57.to cooperate – współpracować
58.curiosity – ciekawość

Onto a winner p2,p32

1.modest – skromny
2.to relive – przywoływać,przeżywać na nowo
3.board – deska;plansza
4.covered in – przykryty
5.to insist – nalegać
6.unlike – niepodobny
7.long before – dawno
8.eventually – w końcu,ostatecznie
9.to drop by – wpaść/do kogoś/
10.for – ponieważ
11.to set up – rozkładać/np.o planszy/;zakładać/o rodzinie,firmie/
12.cracked – porysowany,popękany,spękany,strzaskany
13.battered – zmaltretowany,poobijany
14.relative – krewny
15.index finger – palec wskazująy
16.to flick – strzepywać/pstrykać
17.respectively – odpowiednio
18.tiny – malutki
19.post – słup,słupek
20.obstacle – przeszkoda
21.to last – trwać
22.craft – rzemiosło
23.fairs – targi
24.to gather – zbierać
25.to spread – upowszechnić,rozprzestrzeniać,rozsmarować się,roznosić się
26.widely – szeroko,powszechnie
27.to turn out sth – produkować
28.durable – wytrzymały/trwały
29.to stand up to – przeciwstawiać się
30.available – dostępny,osiągalny
31.as yet – do tej pory,jeszcze
32.coverage – sprawozdanie,relacja
33.until then – do tego czasu
34.off-duty hours – godziny wolne od pracy
35.birchwood – drewno z brzozy
36.mahogany – mahoń
37.crate – skrzynka,paka
38.to do research – przeprowadzić dochodzenie,zbadać
39.nonetheless – jednakże,pomimo to,nadal
40.to be far off – oddalony,tamten,odległy
41.luxury – luksusowy
42.saw – piła
43.pile – stos
44.curious – ciekawy

Dedicated to their sports p3,p35

1.trial – próba
2.to opt to do – zdecydować się coś zrobić;optować za
3.to compete – rywalizować
4.to result in – zaowocować,skutkować
5.facilities – udogodnienia
6.dedication – poświęcenie,oddanie,ofiarność
7.to pay – opłacać się
8.dawn – świt
9.to cut out – wyciąć,wykroić
10.altogethr – całkowicie,zupełnie
11.to lie-in – wylegiwać się,poleżeć sobie
12.sacrifice – poświęcenie;to sacrifice – poświęcić
13.in the long run – na dłuższą metę
14.to get picked – zostać wybranym
15.lad – chłopak
16.childishly – dziecinnie
17.coverage – sprawozdanie
18.actually – właściwie
19.to be concerned about – troszczyć się o
20.other walks of life – inne środowiska
21.to breathe – oddychać
22.cheeky – bezczelny
23.to crowd around – tłoczyć się
24.to admit – przyznać,że
25.to get a thrill out of doing sth – mieć dreszcze z powodu..
26.to spot – spostrzec
27.downside – wada
28.to get attention from – przykuć uwagę
29.female – żeński,kobiecy
30.to split up – rozstać się
31.to bother – przeszkadzać,krępować,dokuczyć,fatygować,sprawiać kłopot
32.content – zadawolony
33.to catch up on – nadrabiać,nadganiać
34.to retire – iść na emeryturę
35.time-consuming – czasochłonny
36.opportunity – okazja
37.to result from – wynikać z
38.reward – nagroda
39.social life – życie towarzyskie
40.to recognise – rozpoznać
41.to attract attention – przyciągać uwagę
42.fame – sława
43.to regret – żałować
44.disadvantage – wada
45.to turn down – odrzucić
46.disappointment – rozczarowanie
47.sporting career – kariera sportowa

TEST 3

Part 1,p52

1.to afford – pozwolić sobie na coś
2.gold rush – gorączka złota
3.bedsit – kawalerka
4.vacant – wolny,nie zajęty
5.blank spot – puste miejsce/coś co nic nam nie mówi
6.to step into – wejść do
7.to asssume – przyjąć,że,założyć,że
8.one-horse town – zapadła dziura
9.back of beyond – to live in the back of beyond – mieszkać w zapadłym kącie,pipidówce
10.the sticks – prowincja
11.to settle in – zaaklimatyzować się,zaadaptować się,zagospodarować się zadomowić się
12.to head off – wyjechać
13.permanently – na stałe
14.nun – siostra zakonna
15.she would come to no harm – nic jej się nie stanie/będzie bezpieczna
16.to be off one’s head – być szalonym /you must be off your head to go out in this weather/
17.queue – kolejka
18.flat to let – mieszkanie do wynajęcia
19.overpowering – zniewalający
20.terraced house – szeregowiec
21.scarf – szalik,chustka,apaszka
22.failed – nieudany
23.common as dirt /common as an old shoe/ – prostacki,pospolity
24.toffee-nosed – zarozumiały
25.to poke around – myszkować,węszyć
26.to pull a face – robić miny
27.posh – ekskluzywny,wytworny,elegancki;szpanerski
28.to note – zauważyć;notować
29.amazement – zdziwienie
29.mug – kubek
30.generously – hojnie,życzliwie
31.shortage – brak
32.advice on – porada na temat/dotycząca..
33.independent – niezależny
34.self-confidence – pewność siebie
35.to struggle – walczyć,siłować się
36.confusing – zagmatwany,dezorientujący
37.facilities – udogodnienia
38.to mention – wspomnieć,nadmieniać,zaznaczyć
39.to pass – przechodzić obok,mijać
40.superior – wyższy,ponadprzeciętny,nadrzędny ;przełożony
41.to appear – pojawić się;wydawać się
42.appearance – wygląd
43.to share – dzielić coś z kimś
44.previous – poprzedni
45.applicant – kandydat

Trying to get published p2,p54

1.to find out – dowiedzieć się
2.saleable – poszukiwany
3.commodity – towar,artykuł
4.a good deal of – dużo
5.to develop – rozwijać
6.to aim at – celować w/do
7.widely – szeroko,powszechnie
8.actually – właściwie,faktycznie,naprawdę
9.as time goes on – w miare jak czs upływa
10.to update – aktualizować
11.constantly – stale,ciągle
12.limited – ograniczony
13.to get hold of – zdobyć,złapać,dotrzeć do
14.recent – niedawny,świeży
15.to expect – oczekiwać,spodziewać się
16.editor – wydawca,edytor
17.to cater to sb’s needs – zajmować się /czyimiś potrzebami/
18.to reject – odrzucić
19.to waste – marnować,trwonić,tracić
20.to stand a chance – mieć szansę
21.unlikely – nieprawdopodobny,mało prawdopodobny,dziwny
22.viewpoint – opinia
23.eager – gorliwy,skwapliwy,chętny,skłonny
24.likely – możliwy,prawdopodobnie,pewnie
25.trade – handel,fach,zawód,branża,biznes
26.current – bieżący,obecny,aktualny;prąd,nurt
27.to send off – odesłać
28.to get on – wsiąść,wdziać /tu: zabrać się do/
29.to await – oczekiwać
30.reply – odpowiedź
31.fluency – płynność,biegłość,wprawa
32.confidence – pewność siebie,wiara w siebie
33.to advise – radzić,doradzać
34.stage – etap;scena
35.rejection – odmowa
36.to advance – robić postępy,posuwać sie do przodu,awansować
37.to fancy – marzyć,wyobrażać sobie
38.to familiarise – oswoić,zaznajomić się
39.aspiring – ambitny
40.relevant – odpowiedni,odnośny,istotny,ważny,trafny,właściwy
41.to tear sth up – podrzeć
42.former – poprzedni,były
43.to discourage – zniechęcać

Favourite places p3,p57

1.lanscape – krajobraz
2.untamed – niezmieniony przez cywilizację;dziewiczy,nieoswojony
3.temple – świątynia
4.to attract – przyciągać
5.desert – pustynia
6.valley – dolina
7.release – uwolnienie;to release – uwolnić
8.bleak – smętny,ponury
9.sheltered – zaciszny
10.familiar – znajomy,znany,rodzinny
11.diary – pamiętnik
12.attempt at – próba
13.subsequently – następnie,później
14.miniature – miniaturowy
15.amateur – amator
16.run by – prowadzony przez
17.fare – opłata za przejazd
18.scenery – sceneria,krajobraz;scenografia
19.spectacular – widowiskowy,spektakularny,imponujący
20.to look forward to – oczekiwać z niecierpliwością
21.detour – objazd
22.to spy on – śledzić
23.random – losowy,przypadkowy
24.to unfold – rozkładać
25.deckchair – leżak
26.tiny – malutki,mikroskopijny
27.train carriage – wagon w pociągu
28.odrinariness – pospolitość,zwyczajność
29.to attract – przyciągać,pociągać
30.distant – odległy
31.to search for – szukać
32.remote – daleki,odległy
33.to scatter – rozsypać,usiać
34.brave – odważny,dzielny
35.to reflect on – zastanawiać się,rozmyślać nad czymś
36.to face – stawić czoła,zmierzy się z;być zwróconym twarzą w kierunku
37.notorious for – cieszący się złą sławą
38.shipwreck – katastrofa morska;wrak statku
39.to combine with – połączyć z
40.damp – wilgotny
41.fern -paproć
42.modest – skromny
43.self-catering – z wyżywieniem we własnym zakresie
44.accomodation – zakwaterowanie wyżywieniem we własnym zakresie
45.property – własność,mienie;posiadłość;nieruchomość
46.moorland-wrzosowisko
47.resident – mieszkaniec
48.by chance – przypadkiem
49.annual – coroczny,doroczny
50.urban – miejski
51.environment – środowisko
52.to purchase – zakupić
53.to obtain – uzyskać
54.pure – czysty/bez domieszki/
55.moor – wrzosowisko
56.backstreet – zaułek,boczna uliczka
57.secluded – odosobniony,ustronny
58.to reveal – ujawnić,wyjawić
59.to require – wymagać
60.inexpensive – tani
61.circumstances – okoliczności
62.appreciation – uznanie,wdzięczność,upodobanie
63.to admit – przyznać,że
64.variety – różnorodność,rozmaitość,wybór

TEST 4

Part1,p74

1.fortnight – dwa tygodnie
2.discreet – dyskretny
3.to read out – czytać coś na głos
4.appaling – niesmaczny,wstrząsający,szokujący
5.strictly speaking – ściśle mówiąc
6.to pick up – złapać coś,wychwycić
7.surname – nazwisko
8.coincidence – zbieg okoliczności
9.to command – rozkazać,wydać polecenie
10.to refer to – odwołać się do
11.to see to sth – zajmować się
12.to greet – witać
13.manner – sposób;maniera
14.to twinkle – migotać,błyszczeć,skrzyć się
15.remainder – przypomnienie;upomnienie
16.to go on – kontynuować
17.lounge – salon,pokój wypoczynkowy
18.on sb’s own – samemu,sam
19.at dinner – na obiedzie
20.to stroll – spacerować,przechadzać się
21.lawn – trawnik
22.remarkable – niezwykły
23.effective – skuteczny
24.to have sth in common – mieć coś ze sobą wspólnego
25.nickname – ksywa,przezwisko
26.particularly – szczególnie
27.contented – zadowolony
28.to insult – obrazić
29.to pay sb a compliment – powiedzieć komuś komplement

In Their Natura Habitat,p2,76

1.on end – ciągle,bez przerwy
2.shot – zdjęcie
3.plain – równina
4.to track down – wyśledzić,wytropić
5.habitat – środowisko,siedlisko
6.to lash – chłostać,smagać
7.to give rise to – spowodować,dać czemuś początek
8.unforeseen - nieoczekiwany,nieprzewidziany
9.wildlife – flora i fauna,dzika przyroda,dzikie zwierzęta
10.well-received - dobrze przyjęty /przez publiczność,czytelników)
11.continuously – stale,ciągle,ustawicznie
12.constantly – stale,ciągle
13.to circle – krążyć,okrążać
14.unpredictable – nieprzewidywalny,nie możliwy do przewidzenia;nieobliczalny
15.reunion – ponowne połączenie,zjednoczenie
16.lodge – domek,chata,stróżówka
17.argument – argument;kłótnia
18.to tend to do – mieć skłonność,tendencję
19.to get over sth – zakończyć,rozwiązać coś,przeboleć;wyzdrowieć
20.fairly – raczej,dość
21.colleague – kolega
22.to be on the move – podróżować,być aktywnym
23.to put up a tent – rozkładać namiot
24.to operate – obsługiwać,operować,działać
25.fixed – stały,sztywny,niezmienny
26.to set out – wyruszyć
26.vacuum flask – termos
27.to be out and about – poza domem
28.to cater – zajmować się aprowizacją i obsługą
29.odd – dziwny;nieparzysty;nie do pary;rozmaity,różnorodny
30.lioness – lwica
31.pride of lions – stado lwów
32.to make a point of sth – podkreślić,zaakcentować
33.to set off – wyruszyć
34.to submit – przedłożyć
35.script – scenariusz
36.approval – aprobata,akceptacja
37.to strike up – rozpoczynać,zaczynać
38.obvious – oczywisty
39.overall – całkowity,ogólny,ogólnie,w sumie
40.to evoke – przywołać,wywołać
41.response – odpowiedź,reakcja
42.to appeal to – zwracać się do
43.shy – nieśmiały
44.to trail – śledzić,podążać tropem
45.equally – równie,jednakowo
46.jackal – szakal
47.rough – szorstki,ostry,brutalny,niebezpieczny,dziki
48.appeal – apel,wezwanie;czar,urok,atrakcyjność
49.to regard – uważać;cenić,szanować
50.to get on well – dobrze się dogadywać,mieć dobre relacje
51.similar – podobny
52.to set aside – odłożyć,odstawić na bok
53.on location – w plenerze
54.sufficient – wystarczający,dostateczny;dość,dosyć
55.to sight – widzieć,zobaczyć,celować
56.to scour – przeszukiwać,przeczesać,wertować
57.gear – sprzęt
58.to dish out – rozdawać,podawać
59.to be at hand – być pod ręką
60.to seek – szukać,dążyć do
61.to achieve – osiągnąć
62.to bring to life – powołać do życia
63.spirit – duch,nastrój
64.to get stuck – utknąć
65.pull sth back – wycofać,wyciągnąć

Changing Lives with a Stranger,3,p79

1.tricky – trudny,złożony;szczwany,cwany
2.uniform – mundur,uniform
3.still-life – martwa natura
4.to press – nalegać,nacisnąć,przymuszać,wmawiać,napierać,być pilnym,naglić maglować,pstryknąć,przyprzeć,prasować
5.preview – podgląd
6.tranquil – spokojny,cichy
7.to give a cuddle – przytulać,ściskać
8.to pressurise – utrzymywać,zwiększać ciśnienie
9.to arrive at – przybyć/do małego miejsca/
10.to stroke – głaskać
11.to reckon – uważać,liczyć,szacować,sądzić
12.to retire – zakończyć karierę,pójść na emeryturę
13.extremely – bardzo,nadzwyczaj,ogromnie,niezwykle
14.to depend on – zależeć od
15.shift – zmiana
16.even though – chociaż
17.weak – słaby
18.to compare – porównywać
19.meticulous – drobiazgowy
20.effective – skuteczny
21.to faint – zemdleć,zasłabnąć
22.to bother – przeszkadzać,dokuczać,sprawiać kłopot
23.tremendous – potężny,niesamowity,ogromny,zawrotny,wspaniały
24.male – męski
25.to dread – bać się
26.swap – zamiana
27.to be amazed at – zdumiony czymś
28.to look up to – szanować,podziwiać
29.supervisor – nadzorca,przełożony,kierownik
30.to board – wsiadać,wchodzić na pokład
31.to give out – rozdać
32.to stare at – gapić się
33.self-conscious – skrępowany,zażenowany;świadomy,samokrytyczny
34.still – spokojny,nieruchomy,bezwietrzny
35.sensible – rozsądny
36.worthwhile – wart zachodu,interesujący,korzystny,opłacalny,wartościowy
37.to handle – obejść się bez czegoś,traktować,załatwić,zadbać,zająć się,obsługiwać
38.to gain respect – zyskać szacunek
39.reaction to – reakcja na
40.to consider – rozważyć,zastanowić się,uznawać,uwzględnić,rozpatrzeć zastanawiać się,brać pod uwagę,przemyśleć,wziąć pod uwagę
41.on individual basis – indywidualnie
42.to be aware of – być świadomym

Log In

Create an account