FCE 2

FCE 2

FCE 2

TEST 1

test 1,p1,p8

1. bring down- powalić/obalić (drzewo, rząd)
2. lime tree – lipa
3. feature – cecha,rys;reportaż
4. alter-zmienić/ przerobic np. dress, skirt
5. former – były,poprzedni
6. prominent -znaczacy,wybitny
7. entirely – całkowicie
7. annoyance – irytacja
8.circumstances – okolicznosci
9. mature – dojrzały
10. wallnut tree – drzewo orzecha włoskiego
11. to be in no fit state to do – nie być w stanie
11. inhabitant-mieszkaniec
12. under the circumstances-w tych okolicznościach
13. at the height of sth- w pełni / w szczycie czegoś
14. bronchitis- zapalenie oskrzeli
15. tightness (in chest)ucisk
16. a chest – klatka piersiowa;skrzynia.kufer
17. to persuade – tłumaczyć
18. to convince – przekonać
19. to carry on – kontynuować
20. to attempt – próbować
21. predictably – jak można się było spodziewać
22. to fog – zamglić
23. to shorten sb’s temper – obniżyć nastrój
24. a colleague – kolega
25. to take the initiative – przejąć inicjatywę
26. in no time at all – wkrótce
27. to give in-poddać się /ulec
28. to prescribe-przepisac (lek)/zalecić
29. to take sth in – zrozumieć,pojąć
30. to groan-jęknąć/zajęczeć
31. to take effect – odnieść skutek
32. permanent-trwały/ na stałe/ permanentny
33. sizeable- spory/pokaźny/słusznego wzrostu
34. leafy- bujny /ulistniony
35. an outlook – opinia,spojrzenie;widok
36. to disguise – przebrać się,ukryć,zatuszować
37. shabbiness- zaniedbanie( clothes, place)
38. to croak-wychrypieć/mówić chrypliwym głosem/rechot
39. dismayed-skonsternowany/zaniepokojony
40. vital role- podstawowa rola
41. strong-willed – uparty
42. open –minded – otwarty, wolny od uprzedzeń
43. well-liked-powszechnie lubiany
44. lead up to- poprzedzać( events leading up to the crisis- wydarzenia poprzedzające kryzys)

Test 1,p2,p10

The Netball Captain

1. venue – miejsce spotkań
2. at one’s best – w najwyższej formie
3. doubtless-bez wątpienia/ niewątpliwie
4. gain-zyskac np. popularity
5. recognition- rozpoznanie;uznanie

test1,p3,p13
1. frilly- z falbankami
2. to be In favour of sth/sb- być za czymś/ za kimś
3. up-to-the- minute- z ostatniej chwili, najświeższy
4. adventurous- śmiały, ryzykowny, zuchwały
5. fiercely- zaciekle/ zażarcie
6. calfskin-skórka cieleca
7. approach- podejście/ sposób;to approach – podejść,zbliżyc się
8. novel-nowatorski/oryginalny;powieść
9. floral- kwiecisty/kwiatowy
10.. capture-zdobywać/schwytać
11. floristry – kwiaciarstwo
12. architectural-architektoniczny
13. straightforward-prostolinijny/bezprośredni/prosty
14. yeast- drożdże
15. unappetizing- nieapetyczny
16. crust- skórka np chleba
17. conversely- odwrotnie, na odwrót
18. poor quality- słaba jakość
19. submit – przedstawić
20. intentional-celowy/umyslny
21. upset stomach- rozstroic żołądek
22. discouragingly-zniechęcajaco
23. set up- założyć/ zakładać np.firmę/ biznes,rodzinę;ustanowić/np. rekord/
24. variety- różnorodność / rozmaitość
25. loss- utrata/ strata

TEST 2,p1,p30
1. to give sb a hand – pomóc
2. to fetch-przynieść/przyprowadzić
3. to do sth at a run – zrobić coś biegiem
4. unsmiling- nieuśmiechnięty, bez uśmiechu
5. sliver-odprysk /np. szkła/ okruch,resztka
6. to do sb’s best – zrobić, ile w mocy kogoś
7. on/at full blast- na pełen regulator
8. respectful- pełen szacunku
9 .leaflet-ulotka
10 .fluster- wytrącać z równowagi
11 .till-kasa sklepowa
12. to make a fool of oneself- zbłaźnić się, zrobić z siebie durnia
13. old-established- istniejący od dawna/ stary/długoletni
14. to long to do sth- marzyć o zrobieniu czegoś
15. ungraciously- nieuprzejmie, w przykry sposób
16. fairness- sprawiedliwość (of election)/ uczciwość

test 2,p2,p32

1. to shelter – schronic sie’
2 .a shelter – schron,schronienie
3. blast- spustoszyć / zniszczyć/ wyniszczyć np. wiatr, choroba;wysadzić/w powietrze/
4. fiercely-gwałtownie/zaciekle
5. gust of wind-podmuch/ poryw wiatru
6. to sway- zakołysać/zachwiać czymś
7. inconvenient- niedogodny/ niewygodny w użyciu;
8. dam-zapora/ zbiornik-sztuczne jezioro
9. sinister- złowieszczy/ złowrogi/ ponury
10. reservoir- zbiornik/rezerwuar
11. overflow-zalewać/przelać
12. madden- doprowadzić do szału/rozjuszyć
13. subside-ucichnąć/ opaść/ osłabnąć np burza, ból, płomień
14. torrential- ulewny/gwałtowny
15. immense- ogromny
16. eastwards-wschodni / na wschód
17.surge over – rzucać się,wzbierać,przelewać
18. lunge – rzucać sie do przodu

Test 2,p3,35

Confident people
What’s their secret?
1. self-assured-pewny siebie
2. I have a tight/huge knot in my stomach- ściska mnie w żołądku
3. take over- przejąć np. Władze/ kontrolę/ firmę
4. tackle- stawic czoło/ opanowywać
5. tangible-namacalny/dotykalny
6. jot sth down -zanotować
7. shaky-chybotliwy/ drżący
8. in addition to sth- oprócz czegos,w dodatku
9. in place of- zamiast kogoś/czegoś
10. to have sth in common- mieć coś wspólnego ze sobą (with sb/sth z kimś/czymś)
11. in exchange (for sth)- w zamian (za coś)
12. essential- zasadniczy/ podstawowy/ niezbędny;ważny
13. considerable-znaczny/ znaczący
14. to take notice of sb/sth -zwrócić uwagę na kogoś/coś
15. pay attention to sb/sth- zwracać uwagę na coś/ kogoś
16. go over the top- ruszyć do ataku
17. to get on with – kontynuować,nie przestawać
18.to learn from mistakes
19. one out of ten
20. to affect – mieć wpływ
21self-esteem – samoocena
22.manageable – wykonalny
23. eventually – w końcu
24. summon up – zebrać/np.odwagę/
25.confidence – pewność,zaufanie
26.even so – mimo to
27. to shake like a leaf
28. refer to – dotyczyć,odnosić się do
29.a comfort blanket – coś co daje poczucie bezpieczeństwa
30. although – chociaż, aczkolwiek
31.. fetching – ujmujący, ponętny
32. though – chociaż
33. properly – prawidłowo
34. leaflet – ulotka
35. cheeky – beszczelny
36. to bother – niepokoić
37. dull – tępy,nudny,pochmurny
38. ungraciously- nieuprzejmie
39. fiercely – gwałtownie,zaciekle
40. circumstances – okoliczności
41. to sway – kołysać
42. branch – filia
43. misunderstand – źle zrozumieć
44. domestic – krajowy
45. sculpture – rzeźba

 

TEST 3

test3,p1,p 52

still – nadal,ciągle
delighted – zachwycony
skill – umiejętność
unusual – niezwykły, niebywały
bore – nudziarz
enthusiast – entuzjasta
charm – urok
latter – drugi, końcowy
ornament – ozdoba
above – powyżej, przeszło ( np. przeszło już 20 lat )
bother – niepokoić
adorable – godny podziwu
commercially – komercyjnie, handlowo
exhibition – wystawa
result – wynik, rezultat
enormous – ogromny
empty – pusty
sacrifice – poświęcić,poświecenie
command – komenda
consider – rozważać
fireplace – kominek
price – cena
insist – nalegać
cheerily – wesoło
claim – twierdzić
take up – zająć się
wonderful – wspaniały, cudowny
at least – przynajmniej
potential – potencjał,możliwości;potencjalny
shell – muszelka;łuska/naboju/
master – mistrz;opanować/umiejętność/
to limit – ograniczać
seaside – nadmorski;
shade – cień
astonishingly – zdumiewająco
own – własny
cardboard – karton, tektura
launder – wyprać
bulk – hurtowy,masowy;wielki rozmiar
liquid – ciecz;płynny
attention – uwaga;to pay attention to
detail – szczegół
tiny – malutki
insistent – natarczywy
accuse – oskarżać/accuse sb of doing sth
occupant – mieszkaniec;użytkownik
base – podstawowy, opierający się
carry – nosić,dźwigać
amount – ilość
sum – suma, kwota
convince- przekonać
indeed- naprawdę, rzeczywiście, faktycznie
hand- made – ręcznie robiony
praise for – chwalić za
personality – sposobność
admire – podziwiać
[un]certain – [nie]pewny
display – wystawa
require- wymagać
enquire – zapytać
regret – żałować
imaginative- obdarzony wyobraźnią
skilful – zręczny, umiejętny
unaware – nieświadomy
suspect – podejrzany
quality – jakość
underrate – nie doceniać
contribution – wkład, udział
undervalue – zbyt nisko wycenić;nie docenić
approve  of– zatwierdzać;akceptować
shape – kształt
luggage- bagaż

 

test3,p2,p54

considerable – znaczny
research – badania
customer – klient
requirements – wymagania
nearly – prawie, blisko
convert – przerobic,przekształcić
allow – pozwalać
the latest – najnowszy
benefit – korzyść
staff – personel
alike – podobnie
deal – sprawa
return -  zwrot
extra-special – wyjątkowy
appropriate – właściwy
accord – porozumienie
request – żądanie,prośba,zamówienie
certain – pewny
facility – udogodnienie
preference – pierwszeństwo
frequently – często
complain – skarżyć się,narzekać
opportunity – okazja
degree – stopień
either – bądź
in addition – w dodatku
individual – indywidualny
adjust – wyregulować,przystosować
amount – ilość
particularly – szczególnie
estimate – oszacować
provide – zapewnić,dostarczyć
printer – drukarka
quickly – szybko
forecast – przewidzieć
possible – możliwe
improvement – ulepszenie
rent – wypożyczyć
rather – raczej
upgrade – ulepszyć
necessary – konieczny,niezbędny
despite sth – mimo
presence – obecność
equipment – wyposażenie
threaten – grozić
luxury – luksusowy;luksus
modern age – wiek współczesny
previous – poprzedni
risk – ryzyko;ryzykować
gym – sala gimnastyczna
capable of doing – potrafić coś zrobić;kompetentny,sprawny
likely – prawdopodobnie
favour – sprzyjać
huge – ogromny
scientific – naukowy
advance – awansować
occur – wystepować/o zjawisku/,mieć miejsce
expect – oczekiwać
occupied – zajęty
essential – niezbędny
rely – polegać
comfortable – wygodny
efficiency – wydajność, efektywność
enthusiastically – enuzjastycznie

 

Słówka z Testu 3

to lead – prowadzić,wieść
latter category – ostatnia kategoria
charm – urok
enormous – ogromny
to insist on – nalegać na
cheerily – wesoło
astonishingly – zadziwiająco
launder – wyprać
to accuse sb of doing sth – oskarżyć
to praise – chwalić
unaware – nieświadomy
considerable – znaczny
requirements – wymagania
to adjust – wyregulować;przystosować
to estimate – oszacować
facility – łatwość,udogodnienie
benefit – korzyść
occupied – zajęty
efficiency – wydajność
publicity – reklama, rozgłos
to approve of- zatwierdzać,akceptować
extrovert – ekstrawertyk
to moan – jęczeć
togetherness – więź
anticlimax – rozczarowanie
to differ – różnić się
retirement – przejście na emeryturę
disruptive – uciążliwy
punctuation – interpunkcja
unpleasant – nieprzyjemny
behaviour – zachowanie
inevitabe – nieunikniony
despite – mimo
whereas – natomiast
plainly – wyraźnie
increase – wzrost;wzrastać
approach – podejście
essential – niezbędny

FCE 2,TEST 4

Test4,p1,p74

Film Critic

review – przegląd,powtórka,recenzja
hire – wynająć
primarily – głównie
certainly – na pewno
staff – personel
required – wymagany
weekly – tygodniowy
sociable – towarzyski
introduce – wprowadzić/coś w życie/,przedstawić
pretend – udawać
lack – brak
review – opinia,recenzja
scheme – schemat
associate -kojarzyć
initial – początkowy
seat – siedziba;siedzenie,miejsce
forces – wojska, siły
encourage – zachęcać
distribute – rozprowadzać
doubt – wątpliwość;wątpić
availability – dostępność

test4,p2,p

dental surgery – chirurgia stomatologiczna
counteract – przeciwdziałać
environment – środowisko
associate with pain – kojarzyć się z bólem
treatment – leczenie
least – najmniej
headsets – słuchawki
wildlife – dzika przyroda
scraping – skrobanie;szuranie
attitude – postawa
gradual – stopniowy
herbal – ziołowa (np. herbata)
parlour – salon

 

 

 

Log In

Create an account