FCE 3

FCE 3

Test 1,p1,p8

An eye for detail

1.surround-otaczać

2.especially-zwłaszcza

3.variety-różnorodność,rozmaitość,rodzaj,odmiana

4.unruly-niesforny

5.appeal-apelować,odwoływać się do

6.inherited-odziedziczony

7.to foucs on-skupić się na

8.occasionally-od czasu do czasu

9.poppy – mak

10.decaying-rozpadający się

11.twist – skręcić,przekręcić,skrzywić    twists and turns of the plot – zawiłości fabuły 12.turn-obrót

13.awkward – niewygodny,niezdarny,krępujący

14.crack – szczelina,szpara

15.attitude-postawa

16. affectionate-kochający

17.forthcoming – nadchodzący,zbliżający się

18.exhibition-wystawa

19.maintain-utrzymywać,konserwować

20.subject matter-dziedzina

test 1,p2,p10

Drop me a line

1.to be at risk – być zagrożonym

2.disappear – znikać

3.content – zawartość

4.insist – nalegać

5.amusing – zabawny

6.to attract – przyciągać

7.to express – wyrazić

8.even – nawet;równy,gładki

9.on the way – w drodze

10.improve – poprawić,ulepszyć

11.amazed – zdumiony

12.consider – uważać,że

13.to carry on – kontynuować

14.however – jednakże

15.convenient – dogodny,wygodny

16.appear – pojawić się;wydawać się

17.to urge – popedzać,zachęcać

18.event – wydarzenie

19.concern – dotyczyć

20.appreciate – doceniać

21.supply – dostarczyć

22.receive – otrzymać

test 1,p3,p13

On the rails

  1.railway journeys – podróże koleją

2.memories – wspomnienia

3.fall in love with [somebody] – zakochać się w kimś

4.seascape – marina

5.enchanting – czrujący,uroczy

6.residence – rezydencja

7.peep –  poglądać,zerkać

8.itinerary – trasa

9.admirer of – wielbiciel [czegoś]

10.breathtaking – zapierające dech w piersiach

11.misfortune – nieszczęście

12.miss out on- przegapić

13.miss out – opuścić,pominąć

14.regard – uważać /za – as/

15.troublesome – kłopotliwy/a

16.indebted – zadłużony/zobowiązany

17.mention – wspomnieć,napomknąć

18.doubt – wątpliwości/wątpić

19.affectionately – czule,tkliwie

20.unreliable – zawodny,niepewny,niesolidny

21.depart – odejść,wyruszyć

22.charge – opłata/ładunek/załadować

23.seem – wydawać się

24.carriage – powóz,kareta;wagon /w pociągu/

25.landscape – pejzaż

26.impressions – wyobrażenia/wrażenia

27.stretch – odcinek;rozciągać

28.maintain- utrzymywać,konserwować

29.volunteer – wolontariusz

30.steam – para, [steam train] – lokomotywa

31.opportunity – okazja/sposobność

FCE 3,TEST 2

test 2,p2,32

 1.navy – marynarka wojenna

2.flagpole – maszt

3.intriguing – intrygujący

4.generation – pokolenie

5.fulfill – spełniać, realizować

6.proper – właściwy, odpowiedni

7.paleontologist – paleontolog

8.ancestor – przodek

9.gathered – zebrany

10.gather – zbierać się

11.berries – jagody

12.remain – pozostawać, trwać

13.agriculture – rolnictwo

14.devastating – niszczycielski

15.gradually – stopniowo

16.carbohydrate rich plants – rośliny bogate w węglowodany

17.provide – zapewniać, dostarczać

18.porridge – owsianka

19.underfed – niedożywiony

20.underdeveloped – niedorozwinięty

21.underweight – niedowaga

22.blessing – błogosławieństwo

23.anthropologist – anthropologist

24.nourished – odżywiony

25.stunt -chwyt ;wyczyn kaskaderski;pracować jako kaskader

26.tackle – sprzęt;zająć się czymś;stawić czoło czemuś

27.wealthy – zamożny

28.reflect – odzwierciedlać

29.richness – bogactwo

30.wheat – pszenica

31.rice – ryż

32.maize – kukurydza

33.shrink – kurczyć,zbiec się/o rzeczy/

34.manufacturer – producent, wytwórca

35.revise – przejrzeć, poprawić

36.individual – indywidualny, samodzielny

37.nutrition – odżywianie

38.species – gatunek,gatunki

39.evolutionary – rozwojowy

40.heat – gorąco,ciepło,upał

41.offset – wyrównać, zrównoważyć

42.caveman – jaskiniowiec

 

 

test 3,p1,p52

Gary and Me

1.emphasis- nacisk

2.flair- talent,dar

3.hare- zając

4.reward- nagroda

5.interfere- kolidować

6.efficiently- skutecznie

7.encouragement- zachęta

 

test 3 ,p2,p54 

In Hot Water

1.marine – morski

2.lecturer – wykładowca

3.lower – obniżyć

4.vehicle – pojazd, wechikuł

5.vessel – statek, naczyne

6.gathering – zebranie

7.to gather – zbierać

8.drop – kropla;to drop – upuścić

9.rapidly – szybko

10.react – za/reagować

11.crew – załoga

12.drop off – podrzucać;zmniejszać

13.salary – wynagrodzenie miesięczne

14.research – badania/rzeczownik niepoliczalny/

15.frightened – przestraszony

16.tow – holować

17.immense bang – ogromny huk

18.shock waves – fale uderzeniowe

19.relief – ulga

20.release – uwolnić

21.porthole – illuminator, bulaj

22.chimney – komin

23.emergency – nagły wypadek,stan zagrożenia

24.pour out – wylać

25.rate – tempo /at a rate of/

26.woolly hat – wełniana czapka

 

Test 3,p3,p57

Young Shoppers

1.advertising – reklama

2.influence – wpływ

3.benefit – korzyść

4.regret – ubolewać,żałować

5.to blame – obwiniać

6.murder – morderstwo

7.demands – wymagania

8.persuade – przekonać

9.get cross – złościć się,gniewać się/with/

10.judgement – wyrok,pogląd,opinia

11.avoid – unikać

12.purchase – zakup

13.directly – bezpośrednio

14.increase – wzrost;wzrastać

15.investment – inwestycja

16.unconvincing – nieprzekonywające

17.persuasive – przekonujący,przekonywający

18.accurate – dokładny

19.obviously – oczywiście

20.resent – mieć komus za złe;zywić urazę

22.industry – przemysł

23.force – zmuszać

24.prohibit – zabraniać

25.major source – główne źródło

26.require – wymagać

27.advertisements – ogłoszenia

28.label – etykieta

29.inconsistent – niespójny

30.request – prośba

31.trolley – wózek np.w sklepie

32.enjoyable – przyjemny

33.irritated – rozdrażniony

34.depend – zależeć,polegać na

35.consistent – spójny

36.anticipation – niecierpliwość;oczekiwanie,przewidywanie/in ~ oczekując,przewidując/

37.defensive – defensywny,obronny

 

FCE 3,TEST4 

test 4,p1,p74

Acting minus the drama

1.avoid – unikać

2.insider – poufny;osoba dobrze poinformowana

3.gossip – plotka

4.experienced – doświadczony

5.depth – głębokość

6.perform – wykonać;grać/na scenie/

7.prompt – sprowokować

8.sense – rozsądek;sens;zmysł

9.extended – przedłużony

10.beyond – poza

11.entertainment – rozrywka

12.chit-chat – pogawędki

13.event – wydarzenie

14.divorce – rozwód

15.career – kariera

16.focus – koncentrować się na/on/

17.remarkable – niezwykly

18.stage – etap;scena/w teatrze/

19.rehearsal – próba /w teatrze/

20.simultaneously – jednocześnie

21.self-centred – egocentryczny

22.criticise – krytykować

23.sound-bite - krótki fragment wywiadu wyemitowany w wiadomościach telewizyjnych 24.prejudice – uprzedzenie

25.myths – mity

26.wittily – dowcipnie

27.publicity -rozgłos;reklama

28.demystify – wyjasniać,tłumaczyć

29.slightly – nieznacznie

30.extraordinary – nadzwyczajny

31.spiritual – duchowy

32.review -opinia,recenzja

33.based  on – oparty na

34.reviewer – recenzent

35.mysterious – tajemniczy

36.include – zawierać

37.rubbish – śmieci

38.approach – podejście,postawa

39.audiences – publiczność

40.retain – zachować,zatrzymać/np.w pamieci/

41.aim to – mieć na celu /it aims to tell the truth/

 

TEST 4 

test4,p2,p76

Keeping the holiday-makers happy

1.chalet- domek,szałas

2.slope- stok,zbocze

3.exhausted- wyczerpany

4.duty- obowiązek

Log In

Create an account