FCE 5

FCE 5

test 1,p1,p3

Looking after the countryside 

1.trust – ufać,zaufanie;zarząd powierniczy
2.aim -cel
3.conserve -chronić,konserwować,oszczędzać
4.warden – strażnik
5.common sense – zdrowy rozsadek
6.according to – zgodnie z
7.definitely – z pewnoscia ,na pewno,zdecydowanie
8.to handle – zajmować się
9.to deal with – zajmować się
10.conservationist – ekolog
11.born and bred – urodził sie i wychował
12.apply for – złożyc podanie o
13.post – posada
14.particularly – szczególnie
15.aware – świadomy
16.take sb in – nabrać kogoś
17.to cope – poradzic sobie
18.demand – wymagać;wymóg,żądanie
19.to erect – wznieść,zbudować
20.youngster – młody chłopak,dziewczyna;dziecko
21.recall – przypominac sobie
22.nest – gniazdo
23.grasshopper – konik polny
24.to affect – dotknąc,wpłynąć na
25.fault – wina
26.to set sb against sb – nastawić kogoś przeciwko komuś
27.point of view – punkt widzenia
28.at the crossroads – na skrzyżowaniu,na rozdrożu
29.entry to – przystąpienie do
30.maintenance – konserwacja,utrzymanie
31.tenant – dzierzawca,najemca;lokator
32.fuss – zamieszanie
33.to complete – ukończyć
34.to be keen on – lubić coś
35.off duty – poza pracą
36.obviously – oczywiście
37.attitude – postawa,stanowisko
38.to admit – przyznać że
39.to get on sb’s nerves – działać komuś na nerwy
40.available – osiągalny

 

test1,p2,p4

Careless tourists scar ancient alpine rock art

1.careless – nieostrożny,niefrasobliwy
2.scar – blizna;okaleczyć
3.alpine – alpejski
4.carve – wyryć,wydrążyć,wyrzeźbić
5.tourist site – miejsce odwiedzane często przez turystów
6.gradually – stopniowo
7.destroy – zniszczyć
8 researcher – badacz
9.to fear – bać się
10 .rapidly – gwałtownie
11.prayer – modlitwa
12.to worship – czcić
13.scatter – rozrzucić,rozsypać
14.cut into – wyciety w
15.bare – nagi,goły
16.horn – róg /zwirzęcia/
17.increase – wzrastać,zwiekszać się
18.thoughtless – bezmyślny
19.chairman – prezes
20.to stamp – tupać,ciężko stąpać
21.wear away – zetrzec się,ulec erozji
22.chop off- odrąbać
23.souvenir – pamiątka
24.to rub -trzeć,ścierać
25.to polish – polerować
26.to scrape – odrapać,zeskrobać,obetrzeć
27.scratch – zadrapanie;drapać
28.divide – dzielić
29.preserve – zachować,zabezpieczyć,konserwować
30.prevent – powstrzymać
31.except – oprócz
32.guided tours – wycieczki z przewodnikiem
33.otherwise – w przeciwnym razie
34.reduce – zmniejszyć
35.measure – środek,krok
36.severe – surowy/klimat,warunki/,ostry /ból/
37.effective – efektywny,skuteczny
38.bring about – spowodować,doprowadzić do
39.historic monument – zabytek o historycznej wartości
40.solution – rozwiązanie
41.prefer – woleć
42.funds – fundusze
43.necessary- konieczny,niezbędny
44.guard – strażnik,stać na straży
45.consider -
46.charge – pobrać opłatę
47.fee – opłata
48.seem – wydawać się
49.prospect – perspektywa
50.to be alarmed – zaniepokojony,zatrwożony
51.hire – wynająć
52. vehicle – samochód,pojazd
53.rope off – ogrodzić/przy pomocy liny/7
54.provide – dostarczyć
55.take steps – podjąć kroki/działania
56.responsible for – odpowiedzialny za

 

test1,p 3,p 6

The Netball Captain
1.venue- miejsce spotkań
2.involve in- wciągnąć się w coś,zaangażować się
3.concentrate on- skoncentrować się na
4.expectation- oczekiwanie
5.point out – wskazć
6.approach- podejść ,zbliżyć się
7.essential – ważny; niezbędny
8.doubtless – bez wątpienia;niewątpliwie
9.concern- niepokój,obawa,troska

test 1,p 4,p 9

Interview Tips

1.first impression – pierwsze wrażenie
2.last – trwać
3.within -w ciągu;w promieniu;w zasięgu
4.observe – obserwować
5.body movement – ruch ciała
6.eye contact – kontakt wzrokowy
7.volume – głośność, objętość
8. actual – rzeczywisty,faktyczny
8..degree – stopień
9.graduate /from/- ukończyć uniwersytet
10.confident – pewny,przekonany;pewny siebie
11.apply – zastosować;~ for – składać podanie o np.pracę
12.nearby – blisko,w pobliżu
13.hole – dziura
14.recall – przypominać sobie
15.interview- wywiad
16.kind – rodzaj
17.care about- troszczyć się
18.likely- prawdopodobnie
19.count-liczyc; ~ on – polegać na;liczyć na
20.aim to – mieć na celu
21.come across – byc jasnym,zrozumiałym.
22.yet – ale,mimo to
23.possible- możliwy
24.importance – znaczenie;waga
25.administrative assistant- asystent administracyjny
26.accounting firm – biuro rachunkowe
27.account – konto;sprawozdanie
28.retire – przejść na emeryture
29.fit – dopasować;pasować/dobrze na kimś leżeć/
30.suggest – sugerować, proponować
31.promotion – promocja;awans
32.difference – różnica
33.influence – wpływ
34.attitude – postawa;podejście do czegoś
35.facial expression – wyraz twarzy
36.enthusiasm – entuzjazm
37.put more weight – traktować coś z większą uwagą
38.confuse – zdezorientować
39.eager -chętny,ochoczy
40.appear – pojawić się;wydawać się
41..sense – zmysł;sens;to sense – wyczuć
42.turn down – odrzucić
43.consequently – w konsekwencji,w rezultacie
44.low salary – niskie wynagrodzenie
45.excitement – ekscytacja,rozemocjonowanie
46.consideration – namysł,rozwaga;wzgląd;
47.contribute to – przyczynić się do
48.employment – zatrudnienie
49.annual – roczny,doroczny,coroczny
50.involvement – zaangażowanie
51.convince – przekonać
52.mention – wspominać,napomknąć
53.avoid doing – unikać
54.poor – biedny;słaby/np.znajomość czegoś/
55.highlight – atrakcja;jasne pasemko włosów;to ~uwydatnić,podkreślić,rozjaśnić

 

Test 2,p1,p29

Studio Audiences

1.audience – publiczność
2.find out – dowiedzieć się
3.feature – cecha,rys;film fabularny pełnometrażowy;reportaż
4.remain – pozostać
5.variety – różnorodność,rozmaitość
6.widely -szeroko
7.consider – uważać
8.to be the lowest of the low – być ostatnim z ostatnich
9.even – nawet
10.scorn – pogarda;gardzić
11.assume – przyjąć,że
12.make up – wymyślić
13.to be desperate for -rozpaczliwie czegoś potrzebować
14.income – dochód
15.attract to – przyciągać do
16.bother to do – kłopotać się
17.boredom – nuda
18.appear – pojawić się;wydawać się
19.on TV
20.to be curious – być ciekawym/czegoś/
21.squash – zgnieść,stłoczyć
22.flash – błyskać,pokazywać,wyświetlać
23.accordingly – odpowiednio,stosownie
24.reflect – odzwierciedlać,odbijać
25.by any/no means – w żadnym wypadku
26.to miss out on – stracić/wiele cię omija/
27.sight – widok;wzrok
28.end up – skończyć,wylądować,trafić/dokądś/

Test 2,p2,p30

1.smelly – śmierdzący;paskudny
2.beneath – poniżej,pod powierzchnią
3.suntanned – opalony
4.currency – waluta
5.ordinary – zwykły
6.to rock – kołysać,bujać
7.possessions – mienie,dobytek,posiadanie
8.approach to – podejście,postawa w stosunku do czegoś
9.to encourage – zachęcić
10.incredible – niewiarygodny
11.wastefulness – marnotrawstwo
12.anti-social – a społeczny,a towarzyski
13.to get rid of – pozbyć się
14.on the other hand – z drugiej strony
15.entirely – całkowicie
16.common sense – zdrowy rozsądek
17.reasoning – rozumowanie
18.to throw out – wyrzucić
19.carefree – beztroski
20.at a rate – w tempie
21.to enable – umożliwić
22.unaware – nieświadomy
23.inexpensive – niedrogi,tani
24.a camp-site – obozowisko
25.to prove – udowodnić,okazać się
26.tempting – kuszący
27.a border – granica
27a.except – oprócz
28.available – osiągalny,dostępny
29.a sight – widok;wzrok
30.an opportunity – okazja,możliwość
31.to take pride in – być dumnym z
32.to bother – martwić,niepokoić,zawracać głowę,przejmować się
33.to get by – przeżyć,poradzić sobie
34.sudden – nagły
35.previous – poprzedni
36.actually – właściwie
37.to exist – istnieć
38.to pull in – wjeżdżać,zatrzymać się
39.accurate – ścisły,dokładny
40.meaningless – bez znaczenia
41.to view – obejrzeć,zwiedzać,przyjrzeć się
42.to recognise – rozpoznać
43.though – chociaż
44.at the end – pod koniec
45.to behave – zachowywać się
46.to go on a tour of – jechać na wycieczkę po/np.Europie/
47.unselfish – pozbawiony egoizmu,bezinteresowny
48.irresponsible – nieodpowiedzialny
49.to be concerned about – zaniepokojony czymś;zainteresowany
50.according to – zgodnie z

 

Test 2,p3,p32

Drop me a line!

1.old-fashioned – staromodny,staroświecki
2.to be at risk – być zagrożonym
3.disappear – zniknąć
4.altogether – całkiem,zupełnie;razem,w sumie;ogólnie rzecz biorąc
5.contents – zawartość,wyposażenie
6.insist on  - nalegać na
7.amusing – zabawny
8.youth – młodość;młodzież
9.seem – wydawać się
10.to stay in touch – pozostać w kontakcie
11.to express – wyrazić
12.overseas – zagraniczny;za granicą,za oceanem
13.penfriend – korespondencyjny przyjaciel
14.on the way – w drodze
15.improve – ulepszyć,poprawić
16.however – jednakże
17.amazed – zdumiony
18.worth doing – wart zrobienia
19. to be pleased – być zadowolonym
20.urge – popędzać,gonić,zachęcać
21.contain – zawierać
22.event – wydarzenie
23.appreciate – doceniać
24.supply – zaopatrywać
25.handwriting – pismo,charakter pisma
26.spoil,spoilt,spoilt – psuć
27.instead of – zamiast
28.match – dopasować,pasować

 

Test 2,p4,p35

Running a business in the countryside

1.turnover – obrót
2.move out- wyprowadzić się
3.suggest – sugerować, proponować
4.set up- ustanowić/np.rekord/, założyć/np.rodzinie,firmę/
5.huge – ogromny
6.likely – prawdopodobnie
7.overspend – przekroczyć budżet,wydać zbyt dużo
8.carry on – prowadzić, kontynuować
9.remains – pozostałości
10.independent – niezależny
11.countryside – krajobraz/wiejski/,okolice wsi
12.disadvantage – wada
13.mow the lawn – kosić trawnik
14.completely – całkowicie
15.advertise – reklamować
16.expand – rozwijać,powiększać
17.decline – upadek,spadek,zmniejszanie się
18.painful – bolesny
19.prepare for- przygotować do
20.opportunity – okazja
21.reason – powód
22.income- dochód
23.require – wymagać
24.commercial – handlowy
25.enormous – ogromny
26.initially – początkowo
27.available – dostępny
28.depend on- zależeć od/polegać na
29.recommendation – zalecenie, rekomendacja
30.setback – komplikacja;spadek
31.suffer from – cierpieć na
 

Test 3,p1,p55

So you want to be an actor

1.within – w ciągu,w promieniu,w zasięgu
2.risky – ryzykowny
3.to come up -pojawić się,wyłonić się,zostać poruszonym /o temacie/
4.supply – zapas,zaopatrzenie,zasoby;zaopatrywać
5.demand – zapotrzebowanie,wymóg;wymagać
6.to give sb advice – dać komuś radę
7.to take responsibility for – wziąć odpowiedzialność za
8.to realise sb’s ambition – realizować ambicje
9.guarantee – gwarancja;gwarantować
10.to make sb’s way – przetrzeć drogę,utorować sobie drogę
11.a prospect – perspektywa
12.a matter of luck – kwestia szczęścia
13.glamour – splendor,przepych
14.a reward – nagroda
15.frequently – często
16.to define – określić
17.the latter – ten drugi,ostatni
18.to assess – ocenić
19.courage -odwaga
20.to put sth across – przedstawić,wyjaśnić
21.significant – znaczny,znaczący,znamienity
22.a stage – scena
23.audience – publiczność
24.brief – krótki
25.to take place – odbywać się,mieć miejsce
26.to drive to do – kierować(kimś),powodować (kimś);doprowadzić; zmuszać
27.profession – zawód
28.a response – odpowiedź
29.to take sth for granted – brać coś za pewnik
30.waitressing – kelnerowanie
31.an audition – przesłuchanie
32.to deny – zaprzeczyć;to deny sb sth – odmówić komuś czegoś
33.to come up with – proponować
34.to protect sb against – chronić się przed
35.to compete for – konkurować,rywalizować o
36.rejection – odrzucenie,odmowa
37.to reject – odrzucić,odmówić
38.willing -chętny
39.hopefully – przy odrobinie szczęścia;z nadzieją
40.it’s up to you – to zależy od ciebie
41.an attitude – postawa
42.certain – pewien
43.to suit – pasować
44. to pay attention to – zwracać uwagę na
45.to claim – twierdzić
46.to deal with – mieć do czynienia z,zajmować się czymś

 

Test 4,p1,p81

Going up the wall

1.to hold one’s breath – wstrzymać oddech
2.a tip of a finger – koniuszek palca
3.a feature – cecha
4.either – którykolwiek
5.rapidly – gwałtownie
6.plentiful – duży,obfity
7.an angle – kąt
8.increasingly – coraz
9.to keep fit – utrzymywać formę
10.unusable – bezużyteczny
11.to work out – trenować
12.to beat off – odpierać coś
13.long before – dawno
14.a task – zadanie
15.to cling on – trzymać się kurczowo
16.obvious – oczywisty
17.vertical – pionowy
18.whereas – podczas gdy,zważywszy że
19.an overhang – nawis
20.a slab – płyta
21.a drawback – wada
22.to alter – zmieniać
23.eventually – w końcu
24.to tire – nużyc,męczyć
25.to mould into – modelować,formować
26.to get bored with – znudzić się czymś
27.particular – szczególny
28.steel – stalowy
29.framework – rama,podbudowa,zrąb
30.concrete – beton
31.to prove – okazać się
32.major – główny
33.to erect – wznieść
34.interchangeable – wymienny
35.fixture – element wyposażenia,osprzęt

 

Test4,p2,p82

1.lumberyard – skład drewna, tartak
2.to turn into – zamienić w
3.a brick – cegła
4.heaped – czubaty,kopiasty
5.pile – stos
4.sawdust – trociny
6.to follow up – podchwycić
7.edge – ostrze, krawędź
8.to dare do – śmieć coś zrobić  ale I dare you to jump tzn.zobaczmy kto dalej skoczy/
9.to push off – odbić, zepchnąć
10.to roll around – tarzać się,turlać
11.coward – tchórz
12.to encourage – zachęcać
13.hesitant – niezdecydowany
14.one by one – jeden po drugim
15.to grin – szczerzyć się
17.to jump off – zeskoczyć
19.to clench – zaciskać
20.fist – pięść
21.steadily – stale,nieprzerwanie
22.to roll over – przewracać,obracać
23.to sweat – pocić się
24.to slip off – ześlizgnąć się
25.ashamed – zawstydzony
26.to avoid – unikać
28.fair – jasny/o włosach,karnacji/
29.enternally – wiecznie, ciągle
30.severity – srogość,surowość,powaga
35.to keep out of – trzymać sie z daleka od
36.to be angry with sb – być złym na kogośTest 4, part 3, page 84

1.chalet – domek letniskowy ( w stylu alpejskim )
2.nickname – ksywa, przezwisko
3.characteristic – charakterystyczny
4.successful- odnoszący sukcesy
5.porridge – owsianka
6.cereal – płatki zbożowe
7.either – też (nie)
8.affair – romans,afera
9.dishwasher – zmywarka
10.content – zawartość
11.to blitz – bombardować
12.to strip – rozebrać,ogołocić,opróżnić
12.disorientated – zdezorientowany
13.support – wsparcie, poparcie
14.messy – brudny
15.madly – szalenie, bardzo mocno
16.frightful – straszny , przerażający
17.certainly – z pewnością
8.enjoyable – miły, przyjemny

 

Test 4,p4,p87

Conduct becoming

1.to attend sth – uczęszczać
2.a conductor – dyrygent
3.to stand in for – zastępować
4.to help on – pomagać,asystować
5.a rehearsal – próba /w teatrze/
6.an attitude to – postawa w stosunku do
7.well established – powszechnie uznany
8.London-based – z siedziba w
9.to build a reputation
10.council – rada /urząd/
11.to convince – przekonać
12.an opportunity – okazja
13.an attempt – próba,usiłowanie
14.timing – wyczucie czasu,synchronizacja
15.to disappear – znikać
16.to provide – dostarczyć,zapewnić
17.a label – nalepka,metka,znak firmowy
18.to associate with – kojarzyć z
19.to take sb on – zatrudnić
20.to fall to pieces – rozlecieć się
21.to support – wspierać,popierać,utrzymywać/siebie,rodzinę/
22.to turn professional – stać się profesjonalistą
23.to consider – uważać,rozważać,zastanowić się
24.to come upon – natknąć się,wpaść na,zastać
25.to hold/have fascination for – fascynować kogoś
26.at short notice – nagle,niezwłocznie,krótkoterminowo

 

Log In

Create an account